homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Het nieuwe handboek

...

Verwonderen & Ontdekken is een innovatieve godsdienstdidactiek. De sterk onderbouwde basistheorie gaat samen met beproefde onderwijspraktijken uit de wereld van de basisschool.

 

Verwonderen & Ontdekken biedt (aankomende) leraren en schoolteams een eigentijdse kennisbasis en tevens een inspirerende gereedschapskist voor het Richard- Illustratie bij Home Item 1.JPGgeven van goed godsdienstonderwijs. De focus valt daarbij op de ontwikkeling van de leerlingen. Via activerende leeromgevingen en vormen van ontdekkend leren worden zij uitgenodigd om zich in de wereld van godsdienst en geloven te verdiepen. Het gaat hier om een dynamisch leerprocesproces, dat gebaseerd is op het model Elementariseren. Daarin wordt op een meervoudige wijze zowel recht gedaan aan de dimensie van het actuele bestaan van de leerlingen, als aan de dimensie van de Bijbel en traditie(s).

 

In Verwonderen & Ontdekken wordt de theorie steeds toegelicht met een scala aan praktijkvoorbeelden. Kenmerkend is de aandacht voor drie complementaire beroepsrollen van de onderwijsgevende: die van waarnemer, inhoudsdeskundige en begeleider van leerlingen bij hun ontdekkingsreis in de wereld van godsdienst en geloven.

 

Verwonderen & Ontdekken is een compleet handboek, waarin de leraar naast nieuwe godsdienstpedagogische en godsdienstdidactische know how ook veel achtergrondinformatie vindt over het Oude en Nieuwe Testament. Het handboek bevat tevens een hoofdstuk over de waarde van het zingen met kinderen.

 

Complementair aan de kennisomgeving van het handboek is tevens voorzien in een website die als veelzijdige taak- en werkomgeving fungeert.

Bij aanschaf van het boek is een onbeperkte toegang tot de website inbegrepen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vakdidactiek godsdienstonderwijs ‘Verwonderen & Ontdekken'   NZV Uitgevers

Amersfoort 2008