homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Hoofdstuk 3 - Het principe van de wederkerige ontsluiting

...

H3 Het principe van de wederkerige ontsluiting.jpg ...Wat is goed godsdienstonderwijs? De ervaring leert dat de meningen over deze vraag uiteenlopen. Leg de vraag maar eens voor aan ervaren leerkrachten. Dan zal de een beginnen over de leerstofkeuze, de ander over een bepaalde aanpak. Een derde zal wijzen op de bagage die leerlingen al dan niet van huis uit met zich meebrengen. En een vierde zal zijn eigen levensbeschouwing ter sprake brengen. Veelal berusten de reacties op persoonlijke intuïties en inzichten. Directe verwijzingen naar een onderbouwde vaktheorie, een expliciet concept of een bepaald model zul je minder vaak tegenkomen. Op zich genomen kun je natuurlijk godsdienstonderwijs geven zonder direct terug te grijpen naar een of andere theorie of naar een model. Door bijvoorbeeld blind te varen op de kanten-klare handreikingen van de godsdienstmethode die op de basisschool wordt gehanteerd. Of door eenvoudigweg het onderwijsgedrag van mentoren te imiteren. In feite kopieer je dan datgene wat anderen hebben bedacht. Dat valt misschien een tijdje vol te houden, maar vroeg of laat kom je dan jezelf tegen. Dan blijk je alsnog aan de slag te moeten met de ontwikkeling van ‘een verantwoord eigen werkconcept’(zie de laatste paragraaf van hoofdstuk 1). In de lerarenopleiding krijg je daarvoor praktijktheorieën aangereikt. Daarvan is het principe van de wederkerige ontsluiting een voorbeeld. Het principe staat ook onder andere namen bekend, zoals: ‘de koppeling van Metsu’(zie 3, 6.2), of ‘het Emmaüsmodel’(zie de special in 3, 7). Waar het kortweg om gaat is dat er optimaal recht wordt gedaan aan twee samenhangende aspecten die essentieel zijn voor het godsdienstonderwijs, te weten: de uitleg van (a) het menselijke bestaan, en de uitleg van (b) de Bijbel en de traditie. Een concrete uitwerking vind je in de les van meester Reiner (zie 3, 6.1). Maar in dit hoofdstuk staan we eerst stil bij de pedagogische kwaliteit van het onderwijs. Van leerkrachten wordt verwacht dat hun onderwijs goed is voor de leerlingen en bijdraagt aan hun ontwikkeling. Zoiets veronderstelt bij de leerkracht wel de nodige pedagogische didactische en theologisch bagage. En in ieder geval ook kennis van het principe van de wederkerige ontsluiting.