homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Hoofdstuk 4 - Het model elementariseren

...

H4 - Het model Elementariseren Openingspagina.jpg ...De term ‘Elementariseren’is bekend geworden door het werk van de onderwijswetenschapper en lerarenopleider Wolfgang Klafki. Hij hechtte grote waarde aan de ‘vormende kwaliteit van het onderwijs’. Hij was dan ook van mening dat elke leerkracht zichzelf bij de lesvoorbereiding de kritische vraag diende te stellen naar de zin en betekenis van het onderwijsaanbod. Klafki stelde ook de vraag: welke inhouden zijn zowel elementair voor het vak, als essentieel voor de ontwikkeling van de leerlingen? Die vraag is in het vorige hoofdstuk over de wederkerige ontsluiting al aan de orde gesteld. De basisideeën van het model Elementariseren komen oorspronkelijk bij Klafki vandaan. Zij zijn later overgenomen en uitgewerkt door godsdienstpedagogen zoals Nipkow en Schweitzer. Het model Elementariseren dat je in dit hoofdstuk tegenkomt, is het resultaat van de voortgaande reflectie in Nederland. Straks gaan we uitvoerig op het model in. Het is nu alvast zinvol om te weten dat je het model Elementariseren kunt vergelijken met een kompas. Wanneer je eenmaal weet hoe het werkt, kun je er je eigen koers mee uitzetten bij de voorbereiding van je godsdienstlessen. De gebruikswaarde van het model Elementariseren is tweeledig. Het model nodigt je uit om de onderwijswerkelijkheid te analyseren zoals die zich aan je voordoet. Het model helpt je ook bij het voorbereiden en ontwerpen van onderwijsleerprocessen zoals die idealiter zouden kunnen zijn. Dan kun je spreken van ‘goed onderwijs’. Nu duurt het in de regel altijd even voordat je de ins en outs van onderwijsmodellen op een rijtje hebt. Het is van belang om er mee te gaan werken en er praktijkervaringen mee op te doen. Dat zal straks duidelijk worden in het voorbeeld van Elise en Jasper, die met het verhaal van de Samaritaan aan de slag willen. Maar dit hoofdstuk begint heel concreet op de werkvloer. We nemen een kijkje in acht basisscholen. Daar komen we evenzoveel collega’s tegen met heel eigen opvattingen over ‘goed godsdienstonderwijs’. Hun verhalen zijn uit het leven gegrepen en geven als zodanig een impressie van de veelkleurige stand van zaken in de onderwijspraktijk. Aansluitend zullen we ons met Klafki verdiepen in de vraag wat essentieel en fundamenteel is in het godsdienstonderwijs. Vervolgens wordt de gereedschapskist van het model Elementariseren uitvoerig toegelicht. Bij wijze van afsluiting gaan we ten slotte met juf Simone terug naar de werkvloer van het basisonderwijs. Daar zie je hoe zij het model Elementariseren op een even creatieve als boeiende wijze toepast op het verhaal van ‘De verloren zoon’.