homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Hoofdstuk 6 - Bijbelse basismotieven Oude Testament

...

H6 Bijbelse basismotieven OT.jpgDit hoofdstuk geeft een oriëntatie op de boeken van het Oude Testament. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar het gaat hier om geschriften, waarvan sommige hun oorsprong vinden in een wereld van meer dan 3000 jaar geleden. In het Oude Testament kom je teksten tegen die voor lezers anno nu dan ook moeilijk toegankelijk zijn. Veel van die teksten zijn echter nog steeds van universele betekenis en als zodanig richtinggevend voor het menselijk bestaan. Het is daarom niet teveel gezegd wanneer we stellen dat het Oude Testament tot op de dag van vandaag relevant is voor onze moderne cultuur en beschaving. Denk maar eens aan de Tien Geboden en ook aan sleutelwoorden zoals gerechtigheid en vrede, waarvan de dichter van Psalm 85 bij wijze van knipoog opmerkt dat zij elkaar kussen. Die twee kunnen echt niet zonder elkaar. En dat kom je in allerlei verhalen tegen. Een heel basaal motief in het Oude Testament is het gegeven dat de mens op God als zijn Schepper, Bondgenoot en Bevrijder is aangewezen. Vanuit het besef van die bijzondere relatie kan het leven leefbaar worden en de moeite waard. Om zulke inzichten te ontdekken, moet je moeite doen en leren lezen wat er staat. Dat vraagt de nodige tijd. Maar je wordt daar gaandeweg ruim voor beloond met een schat aan nieuwe zienswijzen op het menselijke bestaan. En wat je eenmaal zelf hebt ontdekt, kun je als onderwijsgevende delen met je leerlingen. Vanoudsher maken leerlingen via verhalen kennis met godsdienstige perspectieven. Dat vraagt van de kant van hun onderwijsgevenden dat zij thuis zijn in de traditie en over een referentiekader en de nodige inhoudelijke kennis beschikken. In dit hoofdstuk trekken we samen op met een eerstejaars studente die geboeid is door het verhaal van de eigenwijze profeet Jona. Zij heeft mazzel, want met haar vragen kan zij op haar stageschool terecht. Aa het eind van dit hoofdstuk komen we de student opnieuw tegen, maar nu als een gevorderde leerkracht in spe. Zij gaat aan de slag met Psalm 113. Daar blijkt meer in te zitten dan je op het eerste gezicht zou denken. We beginnen heel concreet op de pabo, met een inleidend college over het Oude Testament.