homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Hoofdstuk 7 - Bijbelse Basismotieven Nieuwe Testament

...

H7 Bijbelse basismotieven NT.jpgNet zoals dat voor andere vak- en vormingsgebieden geldt, moet je ook voor het geven van godsdienstonderwijs over een zekere inhoudsdeskundigheid beschikken. Kennis en inzicht ten aanzien van bijbelse basismotieven is niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. Daar zul je in de vorige hoofdstukken al achter zijn gekomen. In dit hoofdstuk gaat de aandacht heel specifiek uit naar het hoofdmotief in het Nieuwe Testament: Jezus van Nazaret / Jezus Christus. We volgen daarbij een drietal studenten. Zij staan voor de opdracht om een samenhangende lessenserie over Jezus te ontwerpen. De doelgroep bestaat uit de eigen leerlingen in de eigen stageschool. Op zich genomen ligt de keuze van Jezus als onderwerp voor het godsdienstonderwijs tamelijk voor de hand. Minder gebruikelijk is de omvang van de lessenserie. Als richtlijn krijgen de studenten de indicatie voor het ontwerp van 10 reguliere lessen; compleet met een introductie en een volwaardige verwerking. Heel nieuw is het gegeven dat de lessenserie in principe vanuit één evangelie (Marcus) moet worden opgezet. Nieuw is eveneens de opdracht om eerst de voorkennis en opvattingen van de leerlingen in kaart te brengen. Om de studenten te helpen bij de ontwikkeling en de opzet van hun thematische lessenreeks, heeft hun godsdienstdocent een Dossier NT samengesteld dat is voorzien van een royale hoeveelheid verdiepingsstof. Halverwege dit hoofdstuk kun je kennis nemen van een veelheid aan relevante aandachtspunten. Daarnaast zijn er nog enkele aanvullende werkcolleges. Maar het accent ligt bij de opdracht vooral op het eigen onderzoek van de studenten zelf. Wat dat uiteindelijk aan thematische bouwstenen zal opleveren, staat in de special van dit hoofdstuk. Maar daar zijn we nog lang niet aan toe. Eerst gaan we kennismaken met de werkgroep van Anne, Tina en Stefan. Zij hebben een rustige plek gevonden om met elkaar ideeën uit te wisselen en hun eerste onderzoeksactiviteiten voor te bereiden.