homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Inhoudsopgave

...

DEEL I: HET KADER

Hoofdstuk 1. Kijk op godsdienstonderwijs - Johan Valstar (blz. 12)

1. Intro

2. Je eigen weg vinden

3. Zoeken naar zekerheid

4. Meer over ouders

5. Waar ouders voor gaan

6. Waar de school voor staat

7. Special: de sleutel van de tweede taal

  

Hoofdstuk 2. Met het oog op kinderen - Johan Valstar en Henk Kuindersma (blz. 38)

1. Intro

2. Het probleem van de black box

3. Manieren van kijken

4. Onderwijs met een pedagogisch hart

5. Godsdienstpedagogisch perspectief

6. Opgroeien in een plurale samenleving

6.1 Godsdienst in het kinderleven

6.2 Godsdienstonderwijs en interreligieus leren

6.3 Basisprincipes voor interreligieuze gesprekken

7. Special: visies op ontwikkeling

7.1 De ontwikkeling van kinderen volgens Piaget

7.2 De ontwikkeling van kinderen volgens Vygotsky

 

Hoofdstuk 3. Het principe van de wederkerige ontsluiting – Johan Valstar (blz. 74)

1. Intro

2. Leren voor het leven

3. Gangbare methoden

4. Anders dan normaal

5. Twee trends

6. De wederkerige ontsluiting als de derde weg

6.1 Meester Reiner

6.2 Gabriël Metsu

7. Special: De dynamiek van de wederkerige ontsluiting

   

Hoofdstuk 4. Het model Elementariseren – Johan Valstar (blz. 100)

1. Intro

2. Acht praktijken op de werkvloer

3. Elementariseren volgens Klafki

4. Het model Elementariseren

5. De gereedschapskist van het model Elementariseren

6. Toepassing: Elise en Jasper en de Samaritaan

7. Special: Simone en de verloren zoon

 

Hoofdstuk 5. Theologische gesprekken met kinderen – Henk Kuindersma (blz. 130)

1. Intro

2. Door vragen uitgedaagd

3. Omgaan met vragen van leerlingen

4. Meer over kindertheologie

5. Studentreacties op het discussieplatform

6. Docentreacties op het discussieplatform

7. Special: drie beroepsrollen in het speelveld van Elementariseren

 

DEEL II: TRADITIE EN LEREN

Hoofdstuk 6. Bijbelse basismotieven: Oude Testament – Klaas Spronk (blz. 160)

1. Intro

2. Het eerste college

3. Leergesprek met een deskundige

4. Ontwikkeling en volgorde

5. De TeNaCH in vogelvlucht

5.1 Hoofdlijnen van de Thora / De Wet

5.2 Hoofdlijnen van de Neviim / Profeten

5.3 Hoofdlijnen van de Chetubim / Geschriften

6. Een Psalm ontsluiten

7. Special: een les over God

 

Hoofdstuk 7. Bijbelse basismotieven: Nieuwe Testament – Friedhelm Kraft (blz. 194)

1. Intro

2. De uitdaging

3. Onderzoeksactiviteiten

4. Dossier NT

4.1 Inleiding op de evangeliën

4.2 Inleiding op Jezus

4.3 Info over de vier evangeliën

4.4 Wonderverhalen

5. Vragen staat vrij

6. Hoe nu verder?

7. Special: Basismotieven voor een onderwijsontwerp

 

DEEL III: INSPIRERENDE PRAKTIJKEN

Hoofdstuk 8. Verhalen als leeromgeving – Henk Kuindersma (blz. 230)

1. Intro

2. Een mail van basisschool De Regenboog

3. Uitleg bij de Jozefverhalen

4. Werken met een stappenplan

5. Brainstormen over het Jozefproject

6. Uit het portfolio van Jeanet

7. Special: kleine verteldidactiek

 

Hoofdstuk 9. Zingen met kinderen – Thea Endedijk-Griffioen (blz. 262)

1. Intro

2. Eerste ervaringen

3. De zin van zingen

4. Opvattingen over teksten en melodieën

5. Achtergrondinformatie over taal en muziek

5.1 Taal en toegang

5.2 Muziek en zingen

6. Momenten en functies

7. Special: gesprekken met kinderen over liederen

 

  

 

 

Vakdidactiek godsdienstonderwijs ‘Verwonderen & Ontdekken’      NZV Uitgevers

Amersfoort 2008