homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

3.1 Het activeringsperspectief

...

Activering

Voor het leren van leerlingen in de basisschool zijn geen eenvoudige methodische recepten te geven. Dat zou wel handig zijn, maar leren kan nu eenmaal op duizend manieren. Veel manieren van leren verlopen zelfs helemaal onbewust. Dat neemt niet weg dat onderwijsgevenden een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het geheel van de vorming en ontwikkeling van hun leerlingen. In de literatuur wordt een indicatie gegeven van 25%.

Het leren binnen de school draagt een intentioneel karakter en wordt georganiseerd. Leerlingen krijgen uiteenlopende leertaken en opgedragen dia via bepaalde werkvormen worden gerealiseerd. Het effect van werkvormen laat zich illustreren met de bijgaande ‘Learning Pyramid’. Over die waarde van het in Amerika vaak geciteerde model is veel te zeggen. Afgezien van de validiteit is de intentie (de toenemende opbrengst bij de activering van de lerenden) duidelijk.

Volgens het model onthoud je procentueel bekeken: Studielandschap - Werkvormen - 3.0 Learning_pyramid.jpg ...

 

  • 10 % van wat je leest
  • 20 % van wat je hoort
  • 30 % van wat je uitgelegd krijgt
  • 50 % van wat je met anderen bespreekt
  • 75 % van wat je praktisch oefent
  • 90 % van wat je aan anderen uitlegt.

 

Studielandschap - Werkvormen - 3 Actief leren.jpg ...Het model van de Learning Pyramid geeft te denken over de functies en de leeropbrengsten van verschillende werkvormen in het onderwijs. Het model inspireert onderwijsgevenden om (nog meer) aandacht te besteden aan de keuze van leeractiviteiten en werkvormen die de betrokkenheid bij het leren intensiveren. In dit verband een kanttekening die misschien overbodig lijkt. De educatieve waarde van de verschillende communicatieve interactiemogelijkheden komt (ook) bij dit het model onmiskenbaar naar voren. Op zich genomen is dat niet zo verwonderlijk, maar het blijft toch een permanent punt van aandacht. Even een tip: het is de moeite waard om je in de stagepraktijk goed te oriënteren op de aard van de dynamiek en de toegevoegde betekenis van de communicatieaspecten bij verschillende werkvormen. Je bent je er misschien niet altijd van bewust, maar alleen al wanneer leerlingen terloops met elkaar over hun eigen leerervaringen van gedachten wisselen, vindt er een intensivering van het leerproces plaats.

 

Pagina 1 van 3

Lees verder >>>