homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

4.2.1 Werkvormen staan altijd in samenhang

...

Ongeacht de aard en de indeling van werkvormen, zijn de volgende aandachtspunten van belang.

 

1) Werkvormen staan altijd in samenhang

Vergeleken met de traditionele indeling, spoort de actuele indeling meer met de recente aandacht voor leerprocessen die leerlingen doorlopen (vgl.: de benadering van het constructivisme en het ontwikkelingsgerichte onderwijs). Deskundigen hebben er op gewezen dat er van optimaal leren alleen sprake is wanneer de drie genoemde leeractiviteiten van begrijpen, integreren en toepassen in samenhang worden geactiveerd. Om die reden is er veel voor te zeggen om de werkvormen niet langer strikt van elkaar te scheiden, maar waar mogelijk met elkaar te verbinden. Deze kanttekening geldt overigens eveneens voor de traditionele indeling van werkvormen.

  

 

Pagina 2 van 6

Lees verder >>>