homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

4.2.4 Werkvormen en ‘de voorbereide leeromgeving’

...

4) Werkvormen en ‘de voorbereide leeromgeving’

 

We beperken ons tot een laatste kanttekening. Zoals eerder is opgemerkt, gaat de aandacht bij de traditionele indeling van werkvormen vooral uit naar de verschillende verantwoordelijkheden en rollen die de onderwijsgevenden enerzijds, en de leerlingen anderzijds kunnen spelen. Met andere woorden: sommige werkvormen zijn meer docentgestuurd, en andere zijn meer leerlinggestuurd. Dat gegeven blijft ook een belangrijk aandachtspunt wanneer je uitgaat van ‘de actuele indeling’.

Bij elke werkvorm duikt hoe dan ook de vraag op in hoeverre je als leerkracht aan de leeractiviteiten structuur en support kunt bieden. Ook bij werkvormen die primair op leeractiviteiten van de leerlingen zijn gericht, maakt het nogal wat uit of de betreffende werkvorm een meer begeleide leeractiviteit (‘guided discovery’) veronderstelt, of op een meer een open leerproces mikt (‘discovery learning’), waarbij het initiatief en de verantwoordelijkheid voor de leerresultaten geheel en al bij de leerlingen worden gelegd. De keerzijde van de tweede optie is het kritische punt dat leerlingsturing en open leerprocessen in de regel veel tijd vergen. Dat is een niet onbelangrijke waarneming uit de onderwijspraktijk.

Al met al wijst onderzoek uit dat gerichte structuur en support van de kant van de leerkracht niet alleen de nodige tijdsbesparing kan opleveren, maar tevens kan bijdragen aan het gewenste leerrendement. Dit inzicht pleit voor vormen van ‘guided discovery’. Het meest bekende voorbeeld van een dergelijke handreiking aan de leerlingen is terug te vinden in ‘de goed voorbereide leeromgeving’ (een term van Maria Montessori). Een eigentijds voorbeeld daarvan is het populaire ‘Webquestmodel’, dat door de specialist op het terrein van e-learning, dr. Bernie Dodge (State University San Diego) werd ontwikkeld.

 

 

Pagina 5 van 6

Lees verder >>>