homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

5.2 Doelgericht kijken en doelbewust inzetten

...

Zoals in het begin van paragraaf 3 hebt ontdekt, wordt de indeling van werkvormen bepaald door de achterliggende onderwijsvisie. Ter illustratie van deze waarneming geven we nog een aanvullend voorbeeld. Wanneer je uitgaat van een meer klassieke onderwijsvisie, die zich beperkt tot de vier leeractiviteiten van onthouden, begrijpen, integreren en toepassen, levert dat in principe vier overeenkomstige typen van werkvormen op. In Verwonderen & Ontdekken wordt een andere keuze gemaakt voor de actuele indeling die meer spoort met de constructivistische kijk op leren en onderwijzen, waarbij het leren van de leerlingen het basale uitgangspunt vormt. In Verwonderen & Ontdekken sluiten we nadrukkelijk aan bij het godsdienstpedagogische model Elementariseren (Nipkow, Schweitzer) en bij de benadering van Theologische gesprekken met kinderen (Freudenberger-Lötz). Dat levert een nieuwe kijk op ten aanzien van de werkvormen in het godsdienstonderwijs.

Onder het voorbehoud van de in paragraaf 3 gemaakte opmerkingen ten aanzien van werkvormen (zie de verdiepingsstof aldaar) biedt het model Elementariseren een mogelijkheid om tot een vakspecifieke en meer gespecificeerde ordening van werkvormen te komen.

Studielandschap - Werkvormen - 5. Logo Verwonderen ...Die ordening is geen theoretisch doel op zich, maar een praktisch hulpmiddel om werkvormen op een gerichte manier in de onderwijspraktijk in te zetten, te hanteren en te evalueren.

 

Wanneer je naar de zes componenten van het model Elementariseren kijkt, kun je de werkvormen als zodanig verbinden met de samenhangende componenten Leeractiviteiten en Incentieven & media.

 

Om welke concrete werkvorm het ook gaat, in alle gevallen zal er bij elke werkvorm sprake zijn van een bepaalde leeractiviteit die gelijktijdig zowel door een bepaald incentief wordt opgewekt (bijvoorbeeld: een vraagstelling die de leerlingen intrinsiek motiveert), als door een bepaald medium (bijvoorbeeld: een fascinerend verhaal, een bijzonder bericht uit de krant, of een afbeelding die de leerlingen te denken geeft). Om te onthouden: elke werkvorm veronderstelt de aanwezigheid van een incentief dat bij wijze van spreken als een ‘vliegwiel’ voor het leerproces dient. En daarnaast een concreet medium aan de hand waarvan leeractiviteiten kunnen worden georganiseerd.

 

De vier overige componenten van het model Elementariseren lenen zich vervolgens voor een nadere bepaling van de richting, de karakteristiek en de functie van de in te zetten werkvormen. Hoewel de werkvormen in de praktijk altijd op de een of andere manier (in mindere of meerdere mate) met elkaar zullen corresponderen, kunnen we bij de ordening van activerende werkvormen vier hoofdtypen onderscheiden.

  

 

Pagina 2 van 7

Lees verder >>>