homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

5.4 Vier voorbeelden

...

Om de Elementaire ordening in vier hoofdtypen te concretiseren en te verhelderen, geven we hieronder een viertal voorbeelden. De werkvormen hebben een exemplarisch karakter. Zij hebben alle vier betrekking op het thema ‘naastenliefde’. We hebben gekozen voor werkvormen die bij verschillende leeftijdsgroepen zijn toegepast.

 

5.4.1 Een op Elementaire ervaringen gerichte werkvorm

Aanbod: een door de leerkracht vervaardigd ganzenbordspel dat leerlingen b Ervaringen.JPGuitnodigt tot het maken van keuzes in herkenbare situaties.

Inhoud: In het ganzenbordspel komt het theologische basismotief: ‘liefde voor de naaste / je vijand’ op en impliciete wijze aan de orde. De spelers komen gaandeweg verschillende situaties uit het dagelijkse leven tegen. Het ganzenbordspel is zodanig opgezet dat zij telkens uit drie mogelijkheden een keuze moeten maken. In het eerste geval (‘kiezen voor je eigen belang’) zullen de leerlingen bij dit spel heel snel als eersten eindigen. In het tweede geval (‘kiezen voor het belang van een ander’) blijkt de betoonde belangloze inzet veel inspanningen op te roepen die op geen enkele wijze wordt gehonoreerd. Het gevolg is dat de leerlingen die vanuit het perspectief van anderen denken als laatsten binnen komen.

Het ganzenbord biedt de leerlingen nog een derde keuze: die van twijfelaar. Maar ook de leerlingen die voor deze optie kiezen, zullen niet als winnaars eindigen.

De achterliggende gedachte is dat je in de dagelijkse situaties eerder geneigd bent om je eigen belangen te dienen, dan om je in te spannen voor het belang van anderen die een (lastig) beroep op jouw persoonlijke inzet doen.

Een pedagogische tip: speel als leerkracht bij deze werkvorm zelf ook mee vanuit de rol van ‘de egoïst’. Bij de nabespreking van de leerervaringen van het ganzenbordspel heb je dan een geen moralistische inbreng, maar wel een pedagogisch recht van spreken.

  

 

Pagina 4 van 7

Lees verder >>>