homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Intro verrijkingsstof

...

Over ‘de wereld waarin Jezus leefde’

Andere wereld

Als leerkracht in de basisschool moet je Jezus kunnen plaatsen in het decor van zijn tijd. Daarin was het leven door verschillende omstandigheden voor veel mensen een moeilijke opgave. Niet in de laatste plaats door de overheersing door de Romeinen. Het optreden van Jezus begon na zijn doop in de Jordaan. Vanaf dat moment zag hij een bijzondere rol voor zichzelf weggelegd. Met zijn goede nieuws over een andere wereld van vrede en gerechtigheid, waarin God het voor het zeggen zou hebben, trok hij langs 2 Verrijkingsstof Jezusvoorstelling - Kathedraal ...steden en dorpen. Met wonderlijke woorden en verassende tekenen van hoop zette hij zijn tijdgenoten aan het denken. Voor sommigen kwam zijn profetische visie op de werkelijkheid over als een geweldige bevrijding en zelfs als het begin van een volstrekt nieuw leven.

Bij machthebbers, politici en theologen riep de rabbi uit Nazareth grote weerstanden op. Hij werd gekruisigd als een misdadiger.

Na de unieke ervaring van zijn opstanding is de geschiedenis van Jezus vanuit verschillende perspectieven in 4 evangeliën vastgelegd (zie V&O blz. 217 – 220). Omdat de wereld waarin Jezus optrad er heel anders uitzag dan de wereld waarin wij nu leven, zul je moeite moeten doen om je te verplaatsen in zijn tijd. Dat begint gewoon met het lezen van de evangeliën en het raadplegen van achtergrondliteratuur. Je kunt niet eenvoudigweg teruggrijpen naar een kinderbijbel waarin verhalen in de regel contextloos worden verteld. De ervaring leert, dat de kennismaking met Jezus vanuit de teksten van de evangeliën gaandeweg nieuwe perspectieven, inzichten en ontdekkingen oplevert. Bij dat leerproces blijkt kennis van de contexten van toen een essentiële voorwaarde.

 

Focus

Bij de verrijkingstof van thema 1: ‘De wereld waarin Jezus leefde’ gaan we nader in op de context van zijn tijd. Daarmee sluiten we aan bij een belangrijke opmerking uit Verwonderen & Ontdekken ten aanzien van de spotlight Elementaire structuur & context: ‘Anno nu zullen we de betreffende teksten en verhalen allereerst vanuit de oorspronkelijke situaties van toen moeten lezen en verstaan. Wanneer aan die voorwaarde wordt voldaan, kan vervolgens het zoekproces van existentiële betekenisgeving op gang komen’ (blz.115).

 

Opzet

Hoe is dit thema opgebouwd? We beginnen met een problematische kwestie: de betaling van belasting aan de Romeinen. Deze casus brengt ons bij de vraag naar de politieke context. Koning Herodes en zijn opvolgers speelden destijds als vazallen van de Romeinse bezetter een dominante rol. Een gedeelte van de macht was gedelegeerd aan de Hoge Raad in Jeruzalem, waarin de Sadduceeën en de Farizeeën de dienst uit maakten.

Daarna passeren overige groepen de revue, waaronder de verachte Samaritanen en de volstrekte outcasts van toen: de melaatsen. Bij wijze van intermezzo gaan we nader in op het verhaal van de oppertollenaar Zacheüs. Om dit verhaal te begrijpen moet je niet alleen weet hebben van de context van toen, maar ook van de structuur van het Lucasevangelie. Het thema ‘De wereld waarin Jezus leefde’ wordt afgesloten met een toelichting op de bekende gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan en het minder bekende wonderverhaal over de genezing van de tien melaatsen. Beide verhalen staan in het evangelie van Lucas.

 

 

Naar de hyperindex verrijkingsstof >>>

 

Internet-Bijbels

Voor het vinden van Bijbelteksten kun je gebruik maken van de website Biblijanet / Bijbelonline. Zie het linker hoofdmenu. Let op: het is ook mogelijk om op afzonderlijke woorden te zoeken.  

Op de site De website Bijbelencultuur.nl vind je niet alleen Bijbelboeken maar tevens een veelheid aan toegevoegde culturele informatie. 

 

Kafarnaüm
Jezus gaat bij het begin van zijn optreden in Kafarnaüm wonen.  

Een vissersplaats aan de noordkant van het meer van Galilea.

Daar kiest hij zijn eerste discipelen en geeft tekst en uitleg in de synagoge. Zie Marcus 1: 15 en verder.

Onder de ruïne van de synagoge uit de vierde / vijfde eeuw bevinden zich nog funderingen van de synagoge waar Jezus optrad. De maten van deze synagoge zijn 24.5 bij 18.7 meter. De muren waren meer dan een meter dik.

 

 

PBS-Video (1)

 

Verrijkingsstof PBS 4  - Jezus de verkondiger.jpg ...

Deze video van 8.36 minuten begint met opnamen van de synagoge van Kapernaüm. De vraag naar de inhoud van de verkonding van Jezus staat centraal.

 

Bekijk de video