homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

5.3 Blikopeners voor de praktijk

...

Inmiddels heb je wat meer vat gekregen op de essentie van het verhaal uit Lukas 19:1-10. Nog afgezien van de verdere achtergrondinformatie die je als onderwijsgevende nodig hebt om het verhaal te vertellen, dringt zich nu al de vraag op of het gebeuren met Zacheüs op de een of andere manier van betekenis zou kunnen zijn voor de leerlingen... Stel dat je deze vraag bevestigend zou beantwoorden, dan heb je kennelijk een godsdienstpedagogische waarde ontdekt in het verhaal. Maar hoe kun je de leerlingen daar iets van laten ontdekken?

 

Blikopener 1

Het ligt didactisch bekeken voor de hand om de vertelling zodanig te construeren dat de leerlingen zich allereerst met de omstanders en vervolgens met Zacheüs kunnen identificeren. Langs de weg van dit dubbelperspectief kunnen de ervaring van weerstand, bevrijding en redding binnen het ervaringsbereik van de leerlingen komen. Al is het maar intuïtief. Uiteindelijk is de beleving vanuit het perspectief van Zacheüs ‘so wie so’ een noodzakelijke voorwaarde om tot een goed verstaan te komen. Zonder identificatie met de hoofdpersoon die tot een ingrijpende bestaansverandering komt, verliest het verhaal per definitie aan kracht en betekenis.

 

Blikopener 2

Wat er in Zacheüs is omgegaan, kan op tafel komen door samen met de leerlingen stil te staan bij belangrijke vervolgvragen, zoals: ‘....En hoe zou het verder zijn gegaan met Zacheüs?

Zou hij inderdaad de mensen hebben bezocht die niets meer met hem te maken wilden hebben?

En zo ja, hoe zouden zij dan hebben gereageerd? En wat zou hij op zijn beurt over zijn bijzondere ontmoeting met Rabbi Jezus hebben verteld? Hoe zou hij hen hebben uitgelegd waarom hij een ander mens was geworden? Op het moment dat de leerlingen met deze vragen bezig gaan (eventueel via een rollenspel), zullen zij zelf elementaire ervaringen en levensbetekenissen onder woorden brengen. Het verhaal gaat dan met hen verder. Dan valt er veel nieuws te ontdekken. En op dat moment wordt jouw godsdienstles voor de leerlingen misschien wel een fascinerende ontdekkingsreis.

 

 

Pagina 4 van 4

Naar de volgende paragraaf >>>