homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

1. Casus Belasting betalen

...

We gaan hier in op één van de problemen waar de Joden mee worstelden: de voor iedereen verplichte belastingbetaling aan de Romeinse keizer. Met deze casus willen we aangeven hoe je, – dankzij de nodige achtergrondinformatie, meer van de wereld van Jezus en van zijn doen en laten kunt begrijpen. Eerst enige beknopte achtergrondinformatie.

 

1.1 Achtergrondinformatie

Keizer Augustus had voor het gehele Romeinse imperium een geldsysteem ingevoerd met de zilveren schelling of denarius (ca. 3.6 gram) als belangrijkste gebruiksmunt. De denarius vertegenwoordigde in de tijd van Jezus de waarde van een dagloon en was tevens de muntsoort waarmee de hoofdelijke belasting Verrijkingsstof 1.1  Wereld van Jezus  Denarius ...betaald diende te worden. Voor de Joden was de denarius veel meer dan zomaar een geldstuk. De munt stond symbool voor de Romeinse overheersers. Op de voorkant was immers de Romeinse keizer afgebeeld. En op de keerzijde de godin Pax, gezeten op de godentroon. In haar rechterhand een scepter, in haar linkerhand een olijftak. Op de rand van de denarius stonden twee teksten. TI(BERIVS) CAESAR DIVI AVG(VSTI) F(ILIVS) AVGVSTVS, en: PONTIFEX MAXIMUS. De vertaling van de eerste tekst luidt: Keizer Tiberius de Goddelijke Majesteit, zoon van Augustus. De tweede tekst verwijst direct naar de religieuze functie van Hogepriester. De letterlijke betekenis van Pontifex Maximus is: de hoogste bruggenbouwer tussen de goden en de mensen (zie V&O blz. 212).

 

In Israël leverde de belastingheffing door de Romeinen regelmatig onrust op. Zo moet Jezus in het jaar 6 van dichtbij getuige zijn geweest van een revolutionaire actie van Zeloten tegen het Romeinse belastingsysteem. Bij de revolte werd Sepphoris, de hoofdstad van Galilea, ingenomen, in brand gestoken, de inwoners gedood of bij openbare verkoop als slaven verkocht (zie V&O blz. 210). De Romeinse bevelhebber trok vervolgens door Samaria naar Jeruzalem. Hij onderdrukte ook daar op zeer wrede wijze de rebellie: tweeduizend rebellen werden langs de weg aan bomen gekruisigd. Als afschrikwekkend voorbeeld. In navolging van keizer Augustus, hief ook keizer Tiberius (14 – 37 na Chr.) een jaarlijkse belasting. Met alle spanningen van dien... Ook Jezus kreeg met de kwestie van het belasting betalen te maken. Dankzij de bovenstaande contextinformatie begrijp je nu dat het destijds om een uiterst gevaarlijk onderwerp ging.

 

 

Pagina 1 van 3

Lees verder >>>

 

Het geld in die tijd
In de Evangeliën spreekt Jezus over geld. De gangbare muntsoorten van destijds zijn ons vandaag de dag vanzelfsprekend niet meer bekend. Dr. H.A.J.M. Lamers geeft in Catholica 33 / 2005 algemene achtergrondinformatie over de waarde van de verschillende munten die je in de vier Evangeliën tegenkomt.