homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

2.1 Herodus de Grote

...

De Romeinen waren sinds 63 voor Chr. de eigenlijke heersers over Israël. Zij gaven het land de latijnse naam Palestina (=’Filistijnenland’). De heerschappij van de Romeinen heeft geduurd tot 637 na Chr. Toen werd het land veroverd door Islamitische Arabieren. Ten tijde van de geboorte Jezus was keizer Augustus de machthebber over het Romeinse Rijk. Het Imperium Romanum strekte zich uit van Engeland tot Noord Afrika en het Midden Oosten.

 

Verrijkingsstof 2.1 Het rijk van HERODES de ...In Palestina regeerde de (niet-Joodse) vazalkoning Herodes de Grote gedurende de periode van 40 tot 4 voor Christus. Dank zij de hulp van Romeinse troepen was het hem in 37 voor Chr. gelukt om Judea in zijn bezit te krijgen. Vanaf dat moment regeerde hij met harde hand over zijn onderdanen. Rond 25 voor Christus stond Herodes op het hoogtepunt van zijn macht. Het Sanhedrin of de Hoge Raad (zie onder) had hij volledig onder controle en de hogepriester kon hij benoemen en ontslaan wanneer hij dat wilde. Herodes onderhield een goede relatie met Octavianus, die later onder de naam Augustus de eerste Romeinse ‘Caesar’ zou worden.

 

Bij zijn contacten met de Romeinen lette Herodes de Grote er zorgvuldig op dat hij niet op de tenen trapte van de Joodse orthodoxie. Zijn munten droegen geen portret en er werden op de bouwprojecten geen sculpturen van mensen en dieren gemaakt (dergelijke voorstellingen werden gezien als een overtreding van het tweede gebod). Ook probeerde hij de Farizeeën, die grote waardering en steun genoten van de gewone bevolking, niet al te zeer te provoceren. Maar een blijvend probleem was dat Herodes zijn afkomst tegen had. Zijn voorgeslacht stamde namelijk uit Edom, van oudsher een aartsvijand van Israël.

 

Economisch wist Herodes de natuurlijke rijkdommen van zijn koninkrijk optimaal Verrijkingsstof 2.1 Herodes de Grote - Tempel ...uit te buiten. Hij hief hoge belastingen om zijn vele bouwprojecten te financieren. Ten behoeve van zijn buitenlandse huursoldaten verbouwde hij de oude plaats Samaria tot een compleet nieuwe stad, met de naam Sebaste Van koning Herodes zijn meer indrukwekkende bouwprojecten bekend. Zo stichtte hij aan de kust de stad Caesarea, die dankzij een diepzeehaven uitgroeide tot een van de belangrijkste handelscentra van het Midden Oosten. De bouwlust van Herodes was hoogst opmerkelijk. In de buurt van Bethlehem liet hij de vesting Herodion aanleggen, bij de Dode Zee de vesting Masada, en in Jeruzalem de burcht Antonia. Deze laatste vesting maakte deel uit van zijn meest beroemde onderneming: de herbouw en uitbreiding van de tempel in Jeruzalem.

 

In de politiek wist Herodus door de jaren heen op slimme wijze om te gaan met de diverse Romeinse machthebbers. In zijn persoonlijke leven was hij echter minder gelukkig. Hij is getrouwd geweest met tien vrouwen, bij wie hij diverse kinderen verwekte. De Joodse prinses Mariamne, waarvan hij eerder haar vader, moeder en broer had laten ombrengen (....), was zijn meest favoriete vrouw. Op verdenking van ontrouw liet hij Mariamne echter in een bad verdrinken. Achteraf heeft hij van de moord op zijn geliefde Mariamne altijd tijd spijt gehad.

 

De laatste jaren van Herodes' regering werden gekenmerkt door terreur. In het jaar 7 voor Chr. besloot hij ook zijn bij Mariamne verwekte zonen Alexander en Aristobulus, te laten doden; uit vrees voor een mogelijke staatsgreep. En toen Herodes ontdekte dat zijn lievelingszoon Antipater tegen hem een complot had gesmeed, liet hij ook hem executeren. Dat gebeurde in Jericho, vijf dagen voor hij uiteindelijk zelf stierf aan een langdurige darmziekte (4 voor Chr.). Herodes gedroeg zich als een meedogenloze tyran: “Je kunt beter Herodes' varken (Grieks: hus) dan Herodes' zoon (Grieks: huios) zijn”, moet de Romeinse keizer Augustus ooit hebben gezegd. Herodes werd in een massief gouden kist begraven, ergens in zijn welhaast onneembare vesting Herodion bij Bethlehem. In 2007 zou daar zijn graf zijn teruggevonden.

 

Verrijkingsstof 2.1 Kaartje verdeling regios.jpg ...De heerschappij over het land werd na zijn dood verdeeld onder drie zoons, te weten: Archelaüs (Judea, Samaria en Idumea), Herodes Antipas (Galilea en Perea) en Herodes Philippus (Iturea en Trachonitis). Over deze zonen vermelden we enige wetenswaardigheden.

Meer info over de dynastie van Herodes en zijn zonen vind je in Wikipedia.

 

 

 

Pagina 1 van 5

Lees verder >>>

 

De tempel

Verrijkingsstof - 2.1 Reconstructie Tempel ...

Herodes begon rond 19 voor Chr. met de bouw van een nieuwe tempel. Dat deed hij niet in de laatste plaats om bij de Joden in de gunst te komen. Voor het reusachtige bouwproject huurde Herodes meer dan 10.000 werklieden in. Het tempelgebied werd vergroot en omgeven met een gigantische buitenmuur. De tempel zelf was na 18 maanden klaar. Voor de bouw gebruikte men zuiver witte stenen, marmer, cederhout, zilver en goud en andere kostbare materialen. Door de jaren heen gingen de grootschalige werkzaamheden door en volgden verdere uitbreidingen. Pas in het jaar 63 na Chr. werd het gehele complex definitief opgeleverd. De tempel in Jeruzalem overtrof in grootte en schoonheid de heiligdommen in Athene en Rome. Zie de interactieve virtuele tour van het Israël Museum in Jeruzalem.

 

Voor de Joden was de tempel het godsdienstige en nationale middelpunt van de wereld. Gelovigen kwamen op feestdagen met vele duizenden om aan feestelijke ceremonies en rituelen deel te nemen. Op het tempelterrein bracht men offers en ging men in gebed. Onder de zuilengalerijen kon men onderwijs volgen over de geschriften van Mozes en de Profeten. Ook rabbi Jezus gaf daar onderwijs (Matteüs 21: 12).

Als pas geborene en als twaalfjarige kwam hij al met zijn ouders in de tempel (Lucas 2: 22 – 53).