homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

2.5 Herodes Agrippa I

...

In 37 na Christus, toen in Rome Verrijkingsstof 2.5 Herodes Agrippa 1.jpgkeizer Caligula aan de macht kwam, werd het gebied van de overleden Herodes Filippus, toebedeeld aan zijn neef Herodes Agrippa I (38 na Chr.). Van de met hem bevriende keizer in Rome kreeg hij tevens de titel ‘koning’. Dit bracht Herodias, de vrouw van zijn oom Herodes Antipas, de vorst over Galilea, op een idee. Zij spoorde haar man aan om de keizer te vragen hem ook 'koning' te maken. Herodes Antipas waagde de gok, maar dat kwam hem duur te staan. Keizer Caligula zette hem af, verbande hem naar Gallië en gaf zijn grondgebied aan Herodes Agrippa I. Deze kleinzoon van Herodes de Grote verwierf geleidelijk aan al de gebieden, waarover zijn grootvader ooit had geregeerd. Herodes Agrippa wilde de gunst van de Joden verwerven en hield zich aan de wetten van Mozes. Het paste in zijn strategie om zich te keren tegen de volgelingen van de gekruisigde rabbi van Nazareth. Zo lezen we in het boek Handelingen dat hij Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard ter dood liet brengen. En hij zette de apostel Petrus in de gevangenis. Tot zover de beknopte informatie over Herodes de Grote en zijn nageslacht.

 

 

Pagina 5 van 5

Naar de volgende paragraaf >>>