homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

3.2.1 Sadduceeën

...

In het Nieuwe Testament komen we nauwelijks iets inhoudelijks over Sadduceeën tegen, afgezien van de opmerking in Marcus dat ze niet in 'een opstanding na de dood geloven'. Dat vermeldt ook de Joodse historicus Flavius Josephus. Volgens hem hielden de Sadduceeën het alleen bij de wet van Mozes. De Sadduceeën waren conservatief ingesteld. Zij wezen de ‘mondelinge leer’ af waarmee de Farizeeën de schriften actualiseerden. Het zelfde gold ideeën over engelen, de eindtijd, het laatste oordeel, en zoals eerder gemeld: de opstanding uit de doden. Anders dan het geval was bij de Farizeeën, waren de Sadduceeën bereid om met de Romeinen samen te werken. Daarachter zat een duidelijk eigen belang: zij wilden hun financiële positie en privileges niet schaden. Dat de Sadduceeën Jezus niet accepteerden, laat zich verklaren uit zijn denken en doen dat paste bij de opvattingen van de Farizeeërs. Tegelijk ging van Jezus een zeker gevaar uit: hij had een nogal kritische en onconventionele visie op de boeken van Mozes en de Profeten, en op het alledaagse leven naar de schriften. Dat zou in de ogen van de Sadduceeën alleen maar kunnen leiden tot maatschappelijke onrust.

 

 

Pagina 4 van 5

Lees verder >>>

 

Sadduceeën

Verrijkingsstof - logo joodse Encyclopedie.jpg ...

Jewish Encyclopedia: Sadducees

Op deze Engelstalige website vind je uitvoerige achtergrondinformatie voor verdere studie.