homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

4.4 Samaritanen

...

De Samaritanen vormen een groep die haar naam ontleent aan de oude stad Samaria. Zij zijn nakomelingen van Israëlieten uit Noord Israël en tevens voortgekomen uit een door de de Assyriërs naar Samaria gedeporteerde bevolkingsgroep uit Mesopotamië (722 voor Chr.). Als Heilige Schrift hanteren zij de eerste vijf boeken van Mozes. De Joden zagen hen als ketters, mede vanwege de tempel die op de Berg Gerizim hadden gebouwd. Door de jaren Verrijkingsstof 4.4  Samaritanen.jpgheen speelden zich allerlei conflicten af tussen de Joden en de Samaritanen. Samaritanen maakten ook deel uit van het leger 3000 man omvattende leger, waarmee de prefect Pontius Pilatus vanuit Caesarea de Joodse bevolking onder de duim hield. De prefect hield bij het jaarlijkse paasfeest in Jeruzalem, (onder andere met behulp van Samaritaanse soldaten), vanuit de burcht Antonia toezicht op de honderdduizenden Joodse pelgrims. Voor Joden was het dan ook ondenkbaar, dat er goede Samaritanen bestonden. Het des te opmerkelijker dat Jezus in een van zijn gelijkenissen uitgerekend een Samaritaan neerzet als model voor ontferming, rechtvaardigheid, en liefde tot de vijand. Het aantal Samaritanen is de laatste eeuwen sterk teruggelopen. Bij de stad Nablus woont nog steeds een kleine groep van bijna 1000 Samaritanen, die hun oude tradities voortzetten.

 

 

Pagina 4 van 7

Lees verder >>>