homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

4.6 Zeloten

...

De Zeloten (= IJveraars) vormden een nationaal-religieuze beweging die voortkomt uit de wereld van de Farizeeën. Terwijl zij de komst van het Koninkrijk Gods uitsluitend als een wonder uit zijn hand verwachtten, wilden de Zeloten de nieuwe wereld door actieve samenwerking tussen God en mensen realiseren. Men ging er vanuit dat de Romeinse keizer geen aanspraak kon maken op de titel ‘Koning’, of ‘Heer’. Dat recht gold alleen de Allerhoogste. Daarom zagen de Zeloten zich geroepen om het verzet en de strijd tegen de Verrijkingsstof 4.6  -Zeloten  Gamala.jpgbezetters aan te gaan. Het verzet kwam om te beginnen tot uiting in de weigering om belasting te betalen aan de bezetters. De patriottische strijd met het zwaard was een aansluitend vervolg.

De Zeloten stelden het eerste gebod: ‘Gij zult naast mij geen andere goden hebben’, als het allerhoogste doel in het bestaan. Het gebod: ‘Gij zult niet doden’, was naar hun overtuiging niet van toepassing op de goddeloze Romeinen en hun handlangers. Bij hun politieke doelstelling speelde de eis om sociale gerechtigheid een centrale rol. Zij wilden het grootgrondbezit en de verkoop als slaaf (van mensen die hun schuld niet konden betalen), afschaffen. De vernietiging van het stadsarchief van Jeruzalem, waar alle financiële akten bewaard werden, was dan ook de eerste actie bij het uitbreken van de Joodse opstand in het jaar 66.

Een belangrijk centrum van de Zeloten was Gamla / Gamala, pakweg 8 kilometer ten noordwesten van het meer van Galilea. Ondanks het heldhaftig verzet tegen de Romeinse legioenen viel de vesting Gamla in het jaar 67. Het verzet en de tragiek van de joodse bewoners van toen, is beschreven door de geschiedschrijver Flavius Josephus (37 - 100).Vijfduizend mannen, vrouwen en kinderen kozen net zoals bij de verovering van Masada vrijwillig voor de dood.

 

 

Pagina 6 van 7

Lees verder >>>

 

 

 

Gamla drama

Verrijkingsstof - reconstructie synagoge van ...

Hierboven zie je een reconstructie van de synagoge van Gamla. De Zeloten van Gamla moesten niets hebben van de Romeinse machthebbers. Aanvankelijk leek Gamla voor de Romeinen niet in te nemen. Maar in tweede instantie was dat wel het geval. In het eerste hoofdstuk van het vierde boek van 'De Joodse Oorlog' beschrijft Flavius Josephus het dramatische verloop van de verovering door de Romeinen.

 

Lees verder >>>

 

PBS-Video (5)

Verrijkingsstof PBS 11  - De Joodse Opstand ...

 In 7.11 minuten passeert in deze video de tragisch verlopen opstand van de Joden. Het begon in het jaar 66 met bijzondere verwachtingen. Josephus was getuige van de catastrofe.

 

Bekijk de video

 

PBS-Video (6)

Verrijkingsstof PBS - 2. 1 - Na de Joodse Opstand.jpg ...

Deze video begint na de verwoesting van Jeruzalem bij Massada, de niet te nemen vesting bij de Dode Zee. Deze vesting bij de Dode Zee is tot op de dag van vandaag het symbool van het verzet tegen de Romeinen.

 

Bekijk de video