homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

4.7 Sociogram

...

Met de bovenstaande informatie heb je waarschijnlijk een duidelijker beeld gekregen van de wereld waarin Jezus leefde. In principe zou je nu een sociogram kunnen maken. Bijvoorbeeld in de vorm van een cirkel waarop je de Romeinen, de Sadduceeën, de Farizeeën, de Essenen, de Tollenaars, het gewone volk, de Samaritanen, de melaatsen en de Zeloten situeert.

 Verrijkingsstof 4.7 - Sociogram.jpg

  • Met gesloten verbindingslijnen kun je vervolgens de vriendschappelijke relaties tussen de groepen aangeven.
  • Vijandige relaties kun je met een onderbroken lijn tekenen.
  • De vraag die dan in tweede instantie op tafel komt is: Waar zou je Jezus in de cirkel van zijn tijd willen plaatsen?

 

 

Het antwoord op deze vraag blijkt in de praktijk veel gespreksstof op te leveren. Verrijkingsstof 4.7 Sociogram - Groepen in ...Het resultaat is in ieder geval dat je als (aankomende) leraar dankzij de uitwerking van het sociogram meer greep krijgt op de wereld van Jezus. Dat levert ook een zinvol referentiekader op voor de praktijk van het godsdienstonderwijs in de basisschool. Als je een godsdienstles voorbereidt over een gedeelte uit het Nieuwe Testament, kun je het optreden van Jezus in veel gevallen beter plaatsen.

 

In hoofdstuk 7 van Verwonderen & Ontdekken vind je in het Dossier NT / Inleiding op de Evangeliën meer achtergrondinformatie. Zie V&O blz. 2005 en verder.

 

Uit de praktijk

Tenslotte nog een kanttekening uit de opleidingspraktijk. De verrijkingsstof over ‘de wereld waarin Jezus leefde’, is de afgelopen jaren als onderdeel van een Pabo-module over het Nieuwe Testament aangeboden. Voor een aantal studenten was de kennismaking met de contexten van toen zo interessant, dat zij besloten om hun nieuwe kennis en inzichten te gebruiken voor een thematische lessenreeks in de bovenbouw van de basisschool. Van hun godsdienstdocent kregen zij het advies om voor de leerlingen een werkboekje te maken met onderzoeksopdrachten. De suggestie werd gedaan om de opdrachten te koppelen aan een aantal geselecteerde Bijbelverhalen die exemplarisch zouden kunnen zijn voor de omgang van Jezus met allerlei groepen. Bij de evaluatie van de gerealiseerde werkstukken bleken de betreffende studenten hun leerlingen eveneens de opdacht te hebben gegeven om een sociogram te maken. Een reactie van een student: “Ik wilde de leerlingen aan het werk zetten met datgene wat ik zelf heb ontdekt. Vaak worden de verhalen bij de godsdienstles tijdloos verteld. Ik vind nu dat je zoiets eigenlijk niet kunt maken. Als je de contexten boven tafel wilt halen, kost dat natuurlijk tijd. Maar aan de andere kant heb ik geweldig genoten van de onderzoeksresultaten van de leerlingen. Als je zoiets een keer hebt meegemaakt, werkt dat inspirerend voor de volgende keer!.” .

 

Tip

Wanneer je een leerzame lessenreeks hebt gemaakt, waar je leerlingen echt van hebben genoten, neem dan contact op met de kernredactie van Verwonderen & Ontdekken. Zie voor de e-mailgegevens de contactinformatie in de bovenrand van deze site.

 

 

Pagina 7 van 7

Naar de volgende paragraaf >>>