homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

De echte Koning Herodes

...

National Geografic 2008 - Cover King Herod.jpg ...

 

Herodion - Burcht van Herodes - Israeli Government ...Het decembernummer 2008 van National Geografic bevat een special over Koning Herodes de Grote. Daarin wordt voor een breed publiek informatie geboden over de koning die alom bekend staat als ‘de kindermoordenaar van Bethlehem’. Nu heeft deze Herodes oneindig veel meer gruwelijkheden op zijn kerfstok. Hij liet onder andere drie van zijn zoons, zijn lievelingsvrouw, haar broer, zijn schoonmoeder, 45 leden van de Hoge Raad en talloze anderen vermoorden. Anno nu houd je de aanhoudende reeks moordpartijen niet voor mogelijk.

In de special van National Geografic wordt een minder bekende kant van Herodes belicht: die van bouwmeester. In de zeer informatieve special wordt vooral aandacht besteed aan de bouw van de Tempel in Jeruzalem. Tevens wordt uitvoerig ingegaan op de recente ontdekking (april 2007) van het graf van koning Herodes de Grote in zijn favoriete burcht Herodion. Het graf werd gevonden door dr. Ehud Netzer, hoogleraar aan de Hebrew University of Jerusalem. Aan de ontdekking ging 35 jaar archeologisch speurwerk vooraf. In het artikel wordt verder duidelijk dat Herodes jarenlang uitstekende relaties wist te onderhouden met de Romeinse Senaat en de Romeinse keizer. Herodes werd in 39 voor Christus in Rome tot Koning der Joden gekroond en ging na afloop van de plechtigheid offers brengen aan de oppergod Zeus. Het Decembernummer 2008 van de Engelstalige editie van National Geografic bevat naast boeiende contextinformatie tevens prachtig beeldmateriaal en een uitvouwbare poster met illustraties van de tempel(s) in Jeruzalem.

 

Links ter introductie

 

Terug >>>

 

Herodes

Herodes - Josh Mostel in Jesus Christ Superstar.jpg ...

In 1973 verscheen de film Jesus Christ Superstar. Deze film trok miljoenen bezoekers. De acteur Josh Mostel speelde koning Herodes Antipas, die in de tijd van Jezus over Galilea regeerde. Hij wordt vaak verward met zijn vader Herodes de Grote. De overeenkomst tussen vader en zoon is dat Herodes Antipas evenmin weinig scrupules kende. Van hem is bekend dat hij Johannes de Doper liet onthoofden. Johannes had kritiek op Herodes Antipas vanwege zijn relatie met Herodias, de vrouw van zijn broer Filippus, en vanwege al zijn andere wandaden. Omdat de boodschap van Jezus sterke overeenkomsten vertoonde met die van Johannes de Doper, zag Herodes Antipas de rabbi van Nazareth als een bedreiging. Het omgekeerde zal - naar we mogen aannemen - ook het geval zijn geweest. Het is niet toevallig dat van Jezus nergens wordt vermeld dat hij optrad in Tiberias, de hoofdstad van Galilea en het machtscentrum van koning Herodes Antipas. Dergelijke contextinformatie zul je in de film Jesus Christ Superstar niet tegenkomen. Het lied van Herodes Antipas zegt dan ook meer van de filmmakers dan van ‘de echte Herodes Junior’. Zie het Youtube-fragment.

Contextinformatie
In Verwonderen & Ontdekken is de aandacht voor contextinformatie een belangrijke voorwaarde voor goed godsdienstonderwijs. Vandaar dat we hier attenderen op de special over Herodes de Grote in (de Engelstalige editie) National Geografic van december 2008. Om dezelfde reden is het eerste item van de rubriek Verrijkingsstof geheel gewijd aan ‘de wereld waarin Jezus leefde’.