homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Jezus als God

...

In de tijd van Jezus werd aan het verbod om God af te beelden streng vastgehouden. Vanaf de derde tot de zesde eeuw interpreteerden joden en Jezus als Schepper - Frankrijk circa 1200.jpgchristenen de regel wat ruimer. Nadien keerden joodse kunstenaars weer terug naar de oude opvattingen. In christelijke kringen kwam het tot grote meningsverschillen. Anderzijds bestond er overeenstemming over het gegeven dat God zichtbaar was geworden in Jezus Christus. Paulus had immers Jezus al omschreven als ‘het beeld van de onzichtbare God’ (Kolossenzen 1:15). Jezus mocht worden afgebeeld, maar de vraag hoe, bleef een probleem. Na verloop van tijd begonnen er portretten op te duiken die uit de tijd van Jezus zouden dateren. Van een aantal werd zelfs gezegd dat zij niet door menselijke handen geschilderd waren. De iconen waarop Jezus met een baard en met halflang haar stond afgebeeld ging men als meest authentiek beschouwen.

Terwijl de voostelling van Jezus steeds meer herkenbaar werd, bleef het direct afbeelden van God taboe. Meestal volstond men met een weergave van een zegenende hand. Voor christelijke kunstenaars bestond er echter een aantrekkelijk alternatief. Wanneer men ervan uit mocht gaan dat Jezus Christus Gods rechterhand was, kon God ook in de gestalte van Jezus worden afgebeeld. Vandaar het opmerkelijke gegeven dat 98% van de middeleeuwse voorstellingen van de schepping niet God de Vader als schepper laat zien, maar zijn zoon, Jezus Christus. Zie de bijgaande voorstelling uit Frankrijk die gedateerd wordt op circa 1200.

 

 

Terug >>>