homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Nieuws over Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OgO)

...

Lectoraat OgO – Hogeschool INHolland

 

 

Foto Dr. Dorian de Haan.jpgSinds november 2005 is dr. Dorian de Haan lector Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OgO) bij de Hogeschool INHolland.

Zij promoveerde op een onderzoek naar schooltaalvaardigheden van Nederlandse en Surinaamse leerlingen. Haar onderzoeksterrein is de rol van de begeleiding van de leidster en de leerkracht in de ontwikkeling van kinderen. Op de site Ontwikkelingsgericht Onderwijs van INHOLLAND kun je haar zeventig bladzijden tellende inaugurele rede lezen en een korte video bekijken waarin de leden van haar Kenniskring aangeven wat hun onderzoeksgebieden zijn.

 

In haar lectorale rede vraagt Dorian de Haan onder andere ruimte voor actief leren en participatie van kinderen in de context van het schoolse onderwijs. Daarbij denkt zij aan drie dingen:

  1. Ruimte scheppen voor kinderen om zelf betekenis te geven. Dat wil zeggen: ruimte voor eigen vragen. Dat betekent ook: kinderen oriënteren op de culturele omgeving en ze helpen om vragen te leren ontwikkelen.
  2. Ruimte scheppen voor kinderen om deel te nemen in activiteiten die relevant zijn inde cultuur en voor een eigen bijdrage daarin. Dat betekent ook: kinderen helpen om deel te nemen, om de cultuur te begrijpen. Een eigen bijdrage leveren betekent ook leren om te produceren en te presenteren.
  3. Ruimte scheppen voor leren in sociale relaties en aandacht voor die relaties zelf. Dat betekent ook: verantwoordelijk leren zijn voor de groep, leren participeren en samen werken met anderen.


Cover - Leerkracht in beeld.jpgLeerkracht in beeld

Samen met Els Kuiper redigeerde Dorian de Haan de verzamel bundel Leerkracht in beeld. Ontwikkelingsgericht Onderwijs: theorie, onderzoek en praktijk.

Daarin zijn de theorievorming, onderzoek en praktijk van het Ontwikkelingsgericht Onderwijs nauw met elkaar verbonden. In dit boek komen zij bij elkaar in vier delen over identiteitsvorming en betekenisvol leren, burgerschapsvorming en participatie van leerlingen, verwerving van het cognitieve gereedschap van de cultuur en de kwaliteit van de leerkracht.

Het boek geeft een momentopname van de ontwikkelingen binnen het OgO-circuit en is als zodanig een bron van informatie voor lerarenopleiders die colleges geven over het perspectief van Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

 


APS-informatie over OgO

Pabo-studenten die een snelle OgO-introductie willen krijgen, verwijzen we naar de APS-subsite ontwikkelingsgericht onderwijs.

Daar is de drie pagina’s tellende Pdf te downloaden met elementaire informatie over Ontwikkelingsgericht Onderwijs.

Op deze subsite vind je een tevens een zeer verhelderende OgO-video van APS-medewerkster Ellen Zonneveld. De toelichting op Ontwikkelingsgerichte basisprincipes duurt 5 minuten.

Haar verhaal correspondeert direct met de benadering die aan het eind van het tweede hoofdstuk van V&O: ‘Met het oog op kinderen’ aan de orde komt. Zie ook de kadertekst op de Homepage Studielandschap / Werkvormen.