homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Florence Nightingale: ‘The lady with the Lamp’

...

  

Personen - Florence Nightingale (4) - 1858 ...

Dat Florence juist als verpleegster de heldin van Engeland zou worden, bleek jaren later. Hoe zij aan haar bijnaam ‘The lady with the Lamp’ komt? Die herinnert aan de smerige ziekenbarakken waar gewonde militairen crepeerden. Daar deed zij ’s nachts met haar lamp de ronde; om waar nodig te helpen.

 

Florence Nightingale (1820 - 1910) was een bijzondere vrouw. Haar levensloop vind je beschreven in een tien bladzijden tellende Engelstalige uitgave voor leerlingen (zie de Pdf. onder). Florence was de dochter van de welgestelde William Edward Nightingale (1794–1874) and Frances ("Fanny") Nightingale - Smith (1789–1880). Geïnspireerd door haar ervaring met een stem van God (1837) besloot zij zich te wijden aan de verpleging, - tot grote ergernis van haar moeder. In 1850 bezocht zij de Lutherse diaconessen in Kaiserswerth am Rhein (Duitsland) die zich ontfermden over mensen die ziek en hulpbehoevend waren. Voor Florence was dit bezoek een keerpunt in haar leven. In 1854 vertrok zij met 38 door haar opgeleide verpleegsters naar een ziekenhuis in Istanbul (Scutari), waar Engelse soldaten werden verzorgd, die slachtoffers waren van de oorlog die zich ruim vijfhonderd kilometer verderop in de Krim bij de Zwarte Zee afspeelde. Tot verbijstering van Florence ontbrak het aan alles wat nodig was om de soldaten te verzorgen. Zij moest toezien hoe gewonde soldaten (4077) door totale verwaarlozing in het ziekenhuis van Scutari aan allerlei ziekten stierven.

 

Als wiskundige maakte zij statistieken van de doodsoorzaken. Zij kwam tot de conclusie dat er meer militairen (7 tot 10 keer!) in het ziekenhuis stierven, dan op het slagveld. Dat was voor haar een aanleiding om tal van medische en politieke initiatieven te nemen, waarbij de pers werd ingeschakeld. Bij haar terugkeer in Engeland (1856) werd zij als een heldin ontvangen. Florence was bij haar leven al een legende. Maar gaandeweg bleek zij te lijden aan een ziekte die haar energie sloopte (waarschijnlijk ging het om de in de Krim opgelopen ziekte Brucellosis). De laatste 14 jaar bleef Florence aan haar bed gebonden. Toen zij blind raakte dicteerde zij haar brieven. Tijdens haar leven schreef zij er naar schatting zo’n 14000. Daarnaast publiceerde Florence 200 boeken, brochures en pamfletten. Haar boek ‘Notes on Nursing’ (1860) heeft geleid tot een totaal nieuwe visie op praktijk van de ziekenzorg. Het fungeerde jaren lang als handboek bij de opleiding van verpleegsters.

 

Links:

Florence Nightingale Museum

 

Het leven van Florence Nightingale

 

Kleurplaat Florence Nightingale

 

De statistiek van Florence Nightingale

 

Florence Nightingale - Biografie met illustraties (Hampshire Records Office)

 

Florence Nightingale / Wikipedia / Nederlands  

 

Florence Nightingale Wikipedia / Engels  

 

 

 

>>> terug