homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

JOHAN VALSTAR / SEPTEMBER 2009

...

 

Internationale Conferentie Kindertheologie

In de tweede week van september 2009 vond in het Godsdienstpedagogisch Centrum van het RPI Loccum (Duitsland) de eerste internationale conferentie over Kindertheologie plaats. De eerdere conferenties (vanaf 2002) waren voornamelijk gericht op ontwikkelingen in Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. Gaandeweg raakten ook een aantal godsdienstpedagogen uit Nederland, Denemarken. Noorwegen en België bij het Netwerk Kindertheologie betrokken.

Bij de Engelstalige conferentie van september 2009 waren voor het eerst ook delegaties uit een groot aantal Oost-Europese landen van de partij. Daar heeft de godsdienstpedagogische reflectie onder het communistische regiem decennialang stil gelegen. Het was dan ook geen wonder dat de Oost-Europese lerarenopleiders buitengewoon nieuwsgierig waren naar de praktijktheoretische ontwikkelingen in West- Europa. Zo vroegen collega’s uit Tsjechië en Slowakije om - tussen de verschillende sessies door - een nadere toelichting te geven op het Nederlandse model Elementariseren, zoals dat in de vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken is uitgewerkt.

Het aardige van de conferenties over Kindertheologie is dat je met elkaar nieuwe Dr. Elisabeth Schwartz - Wenen.jpginzichten kunt delen. Dat is een kwestie van ‘brengen en halen’. Wat het laatste betreft: ik was deze keer zeer onder de indruk van de bijdrage van Dr. Elisabeth E. Schwartz, een lerarenopleider uit Wenen. In de afgelopen jaren heeft zij op haar instituut een hoogwaardig kindertheologisch programma ontwikkeld met een omvang van 12 EC’s . Dit programma, waaraan bekende experts zoals Anton Bucher, Petra Freudenberger - Lötz en Rainer Oberthür hun medewerking verlenen, zal volgens rector van Friedhelm Kraft in de komende jaren ook in het Godsdienstpedagogische Centrum van Loccum worden aangeboden.

Die beslissing is een kroon op het levenswerk van Elisabeth Schwartz, die zich in alle bescheidenheid op een geweldige wijze heeft ingezet voor de vertaalslag van inzichten uit de kinderfilosofie en de kindertheologie naar de opleiding van aankomende leerkrachten godsdienstonderwijs. Op basis van de theoretische kenmerken van de kindertheologie formuleerde zij onlangs een aantal richtinggevende competenties voor onderwijsgevenden. Over het verschil tussen ‘filosoferen met kinderen’ en ‘theologiseren met kinderen’ is Elisabeth volstrekt duidelijk. In het laatste geval speelt naar haar mening altijd het perspectief van de hoop, zoals dat in de christelijke traditie naar voren komt. Hoewel Elisabeth dankbaar gebruik maakt van een aantal methoden uit de kinderfilosofie, houdt zij in haar praktijkbenaderingen aan dit unieke gegeven van de christelijke traditie vast.

Samenvattend: deze eerste internationale conferentie over Kindertheologie leverde veel inspiratie op voor de opleidingspraktijk. De volgende internationale conferentie over kindertheologie zal over twee jaar in Nederland plaats vinden aan de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen.

 

 

  • Johan Valstar.jpgJohan Valstar is senior lerarenopleider godsdienst & levensbeschouwing aan de Pabo Windesheim. Vanaf 1 oktober 2009 houdt hij zich uitsluitend bezig met zijn promotiestudie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam over de innovatie van het godsdienstonderwijs aan de lerarenopleidingen primair onderwijs.

 

 

 

 >>> Naar het archief