homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Religious Education 1: Intro

...

1.1 Vooraf

Deze bijdrage is te danken aan Olivia, studente aan een academische pabo. Zij gaat voor een periode van drie maanden naar Engelse basisscholen. In Birmingham, om precies te zijn. Het idee om een afstudeerwerkstuk te maken over religious education (RE) in het basisonderwijs lijkt haar een interessante uitdaging. Dat is de reden waarom zij volgens de regels eerst maar eens telefonisch contact opneemt met Jan Willem Bomhof, een docent godsdienst / levensbeschouwing. Olivia: ‘Zou u mij wegwijs willen maken? Misschien hebt u interessante informatie en eventueel wat suggesties? De Engelse taal is voor mij echt geen probleem. Mijn moeder is Engelse en mijn halve familie woont in Birmingham. Vandaar dus.’ Op het verzoek van Olivia reageert docent Bomhof enthousiast. Hij probeert al langer de ontwikkelingen in de Engelse godsdienstpedagogiek te volgen. Daar kan hij uren over praten.

 

1.2 Overleg

Een week later volgt een verkennend overleg. Daarvoor heeft docent Bomhof zowaar een uur uitgetrokken. Olivia heeft intussen informatie opgeduikeld over dBirmingham Locatie.jpge stad Birmingham en het onderwijssysteem in Engeland. Birmingham vindt zij godsdienstig bekeken ‘een spannende stad’. Volgens de bevolkingsstatistieken is zo’n 59.1% Christelijk, 16.8% Islamitisch, 1.4% Sikh en 1.0% Hindoe. De gegevens van de school waar Olivia stage gaat lopen liggen anders. Bijna 30% van de leerlingen behoort tot een of andere Christelijke denominatie. En er zijn ongeveer evenveel kinderen met een Hindoe achtergrond (16 % ), als met een Islamitische achtergrond (15 % ). Een klein percentage van de leerlingen is Joods (4%). De overige leerlingen behoren niet tot een bepaalde religieuze of levensbeschouwelijke richting. Omdat Olivia tot voor kort helemaal niets wist van Hindoes, heeft ze zich alvast in hun religie verdiept. Van haar oom heeft zij begrepen dat de etnische en culturele verschillen in Birmingham regelmatig tot grote en kleine incidenten leiden. Hij heeft haar verteld dat religious education in Engeland zich vooral richt op: a) spiritual, moral, social and cultural development ; b) personal development and well-being, and c) community cohesion and citizenship. Olivia heeft het vermoeden dat RE daarom misschien wel heel iets anders is dan wat zij tot nu toe in haar Nederlandse stagepraktijk heeft ervaren. Haar docent meldt dat het curriculum van de public schools non-confessional is. Tijdens de lessen RE komen naast het Christendom ook andere spirituele stromingen aan de orde zoals de tradities van de Bahá'í, het Boeddhisme, het Hindoeïsme, de Islam, het Jainisme, het Jodendom, het Rastafarianisme en het Sikhisme. Hij wijst er verder op dat RE, - heel anders dan in Nederland, een echt vak, dat net zoals alle andere schoolvakken moet beantwoorden aan officiële richtlijnen en criteria van de overheid. Volgens hem geldt dat trouwens ook voor een aantal andere landen in Europa. Daar was Olivia zich nog niet van bewust. Ze vindt dat wel een goede zaak: ‘Godsdienstonderwijs zoals ik dat in de stage heb meegemaakt, heeft naar mijn idee niet zoveel met onderwijs te maken. En op sommige scholen ook niet met godsdienst….’

 

 

Pagina 1 van 6

Lees verder >>>

 

 

Naar de Hyperindex >>>

 

 

Importance of RE

The importance of RE  - Kader.jpg

Religious education speelt in het Engelse onderwijs een belangrijke rol. Dat wordt duidelijk wanneer je kennis neemt van de bijgaande samenvatting.

 

Religious education for children and young people:

 

provokes challenging questions about the meaning and purpose of ;ife, beliefs, the self, issues of right and wrong, and what it means to be human. It develops pupils’ knowledge and understanding of Christianity, other principal religions, and religious traditions that examine these questions, fostering personal reflection and spiritual development.

 

encourages pupils to explore their own beliefs (whether they are religious or non-religious), in the light of what they learn, as they examine issues of religious belief and faith and how these impact on personal, institutional and social ethics; and to express their responses. This also builds resilience to anti-democratic or extremist narratives.

 

enables pupils to build their sense of identity and belonging, which helps them flourish within their communities and as citizens in a diverse society.

 

teaches pupils to develop respect for others, including people with different faiths and beliefs, and helps to challenge prejudice.

 

prompts pupils to consider their responsibilities to themselves and to others, and to explore how they might contribute to their communities and to wider society. It encourages empathy, generosity and compassion.

 

Bron: Religious Education guidance in English schools: Non-statutory guidance 2010.

DCSF-00114-2010.