homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Religious Education 3: Diverse Opvattingen

...

3.1 Richtingen

Aanvullend geeft hij Olivia nog de hint dat er bij de Engelse godsdienstpedagogen heel diverse opvattingen leven. Zo zijn er volgens hem (a) godsdienstpedagogen die voornamelijk focussen op de kennismaking met allerlei religieuze en godsdienstige verschijnselen. (b) Anderen hebben daarentegen geen enkele boodschap aan religies en levensbeschouwingen, in welke vorm dan ook. Hun inhoudelijke voorkeur gaat uit uitsluitend naar de eigen verhalen en diepere bestaanservaringen en van kinderen. Hun benadering richt zich in pedagogische zin op de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen. (c) Weer anderen zijn weer de mening toegedaan dat godsdienstige basisideeën er in RE wel zeker toe doen. Zij zijn van mening dat de leerlingen vooral de overeenkomsten tussen de religies en levensbeschouwingen dienen te ontdekken. Verder zijn er net zo goed (d) godsdienstpedagogen te vinden voor wie de mogelijke overeenkomsten en verschillen tussen de religies een volstrekt gepasseerd station zijn. Alle religies hebben naar hun opvatting dezelfde universele spirituele boodschap. Daarvan zouden de leerlingen zich bewust moeten worden. En dan zijn er ook nog (e) kritische godsdienstpedagogen die inhoudelijk zowel recht willen doen aan de horizon van de leerlingen, als aan de horizon van religies. Vanuit dat dubbelperspectief willen zij leerlingen ruimte bieden om op zoek te gaan naar de verschillende visies op de werkelijkheid. En tenslotte zijn er ook (f) godsdienstpedagogen die hun insteek heel nadrukkelijk kiezen bij de vraag hoe de verschillende religies op een zinvolle manier voor de leerlingen gerepresenteerd kunnen worden. En wel zodanig dat zij tot nieuwe reflecties en inzichten komen.

  

3.2 Leerkrachten

Olivia: ‘Alle mensen, wat ongelofelijk ingewikkeld! Dat kan ik niet allemaal onthouden. Wat moeten de Engelse leerkrachten met al die verschillende visies en benaderingen? Trekken ze zich daarvan iets aan? Of volgen ze net zoals bij Our Staff.jpgons gewoon de godsdienstmethode van de school? Al die uiteenlopende benaderingen lijken mij voor hen bijzonder verwarrend! Ik zou wel willen weten of zij daar wat mee kunnen in hun alledaagse onderwijspraktijk…. En of ze daar als team met elkaar over praten…. Of is het allemaal theorie van wetenschappers? De docent: ‘Ik snap je reactie. Eerlijk gezegd zijn er nog meer benaderingen. Maar ik wil je gewoon een eerste indruk geven. Het punt is dat ze in Engeland, - en trouwens ook in Duitsland, godsdienstpedagogische instituten hebben, waar onderzoek wordt verricht en materialen worden ontwikkeld. De Engelse leerkrachten krijgen tijdens hun opleiding daar natuurlijk wel het een en ander van mee. Olivia: ‘Ik kan het allemaal nu nog niet plaatsen, maar ik begrijp dat die verschillende Engelse benaderingen voor mij dus een eerste onderzoekspunt kunnen zijn? ‘ De docent knikt instemmend, maar adviseert om eerst maar eens de tijd te nemen om goed rond te kijken en op basis van de opgedane bevindingen een plan te trekken.

 

 

Pagina 3 van 6

Lees verder >>>

 

 

Naar de Hyperindex >>>

 

Voorlichtingsfolder

Folder Religious Council England and Wales.jpg ...

Geen indoctrinatie

Voor niet-ingewijden blijft Religious Education, zoals dat vanaf 1988 in Engeland een geheel nieuwe vorm en inhoud heeft gekregen, een moeilijk te begrijpen fenomeen. Dat geldt zeker voor 66 % van de volwassenen, die geen enkele binding meer heeft met de een of andere institutionele vorm van religie. Om eventuele associaties met ‘geloofsindoctrinatie’ en andere mogelijke misverstanden te voorkomen, heeft de Religious Council of England and Wales onlangs een snelle folder gemaakt. Ouders en opvoeders die vragen hebben, worden via de folder gerustgesteld. Het gaat bij RE niet om Religious Instruction (of geloofsopvoeding), zoals die voor 1988 werd gegeven. Hieronder vind je een vertaling van een van de teksten.

 

• Religious Education…

is relevant voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensovertuiging. Brengt begrip ten aanzien van wereld religies en levensovertuigingen. Laat zien hoe religies invloed hebben op individuen, gezinnen, gemeenschappen en culturen. Verkent de politieke en sociale impact van religies. Moedigt aan om na te denken over kwesties van rechtvaardigheid en waarheid. Roept vragen op over de zin van het leven. Biedt kansen voor persoonlijke reflectie. Ontwikkelt en versterkt de persoonlijke identiteit en verantwoordelijk burgerschap. Bereidt kinderen voor op het leven als volwassene.

 

• RE kan helpen…

het zelfrespect en het respect voor anderen te bevorderen. Bijdragen te leveren aan een goed begrip van de geschiedenis en de cultuur. Ons begrip voor mondiale problemen te verbeteren. Ons gevoel van welzijn en geluk te ontwikkelen. Ethische normen in het openbare leven te waarborgen. Te komen tot sociale en maatschappelijke cohesie. Extremisme en religieuze discriminatie aan te pakken.

 

• RE in het Britse onderwijs…

wordt alom in de wereld bewonderd. Gaat over moderne levensovertuigingen. Biedt de mogelijkheid om over religies te leren zonder het gevoel onder enige druk te staan. Vraagt de nodige Intellectuele inspanning. Is up to date, relevante en plezierig.

  

De folder Religious Education (PDF)