homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Religious Education 5: Learning about & Learning from

...

5.1 Misverstanden

Docent Bomhof blijkt zeer geïnteresseerd te zijn in de benadering van Grimmittt. Hij komt nu echt op zijn praatstoel en begint een minicollege. Bomhof: ‘De didactische tweeslag van Grimmitt is de afgelopen decennia in Engeland het elementaire referentiekader geweest bij de ontwikkeling van verschillende interpretaties en uitwerkingen van religious education. Dat neemt overigens niet weg dat zijn tweeslag maar al te vaak verkeerd is uitgelegd. Ik zal een paar voorbeelden geven.

(1) Om te beginnen werd vaak niet beseft dat het Grimmitt absoluut niet ging om een simpele tegenstelling tussen teacher-centred and student-centred RE, oftewel: een onderscheid tussen een overdrachtsbenadering (‘transmission’) enerzijds, en een toe-eigeningsbenadering (‘transformation’) anderzijds.

(2) Een tweede, minstens zo hardnekkig misverstand, was de veronderstelling dat Grimmitt twee verschillende onderwijskundige concepten (‘pedagogical principles’) zou hebben gedefinieerd. Die gedachte heeft hij nadrukkelijk weersproken. Daar kom ik straks op terug. Zijn tweeslag was niet van conceptuele, maar van didactische aard. Voor de duidelijkheid: het ging hem bij learning about religion en learning from religion om typeringen op het niveau van didactische praktijken (‘pedagogical strategies’).

(3) Daarmee komen we op een derde misverstand. In de optiek van Grimmitt zijn die didactische praktijken niet los van elkaar verkrijgbaar, maar onlosmakelijk met elkaar verbonden, als de twee keerzijden van dezelfde didactische medaille.

(4) Degenen die hier geen notie van hadden, ontging dientengevolge tevens de aard van de samenhang. In de leerprocessen van religious education kende Grimmitt de hoogste waarde toe aan de didactiek van learning from religion. Daar lag voor hem per definitie het kloppende hart van RE. Tegelijk hield hij vast aan de didactiek van learning about religion, die hij als de voorwaardelijke kennisbasis beschouwde om te komen tot leerprocessen onder de noemer van learning from religion.’

 

5.2 Samenhang

Bomhof: ‘Alle misverstanden ten spijt, zijn er gelukkig ook onderwijspraktijken te vinden die naar mijn idee corresponderen met de uitgangspunten van Michael Grimmitt. Kijk maar eens naar de specific aims en de twee samenhangende attainment targets in het RE-programma van Birmingham: ‘Learning About Faith’ and ‘Learning from Religious Traditions’. Kijk maar eens naar de Birmingham Agreed Syllabus for Religious Education 2007.

Olivia: ‘Als ik het goed begrijp, gaat RE in Birmingham over wat wij in Nederland sociaal emotionele ontwikkeling noemen.’ Bomhof: ‘Zeg maar rustig dat het om persoonsvorming gaat. Ik zie er veel in van ‘character education’.

Dan komt hij weer terug op de samenhang. Bomhof geeft daarvan nog een illustratie aan de hand van een schema uit ‘The Non-statutory National Framework for Religious Education’ (2004). Daarin is de samenhang tussen learning about religion (links in het schema) en learning from religion (rechts in het schema), uitgewerkt in attainment targets, op opeenvolgende niveaus.

 

Learning About and Learning From.jpg

Bron: The Non-statutory National Framework for Religious Education (2004).

 

Olivia ziet haar docent bladeren in het eerder genoemde boek van Michael Grimmitt: ‘Pedagogies of Religious Education’ (McCrimmons, 2000). Hij leest een passage voor (op bladzijde 21), waar Grimmitt ervaren onderzoekers verwijt dat zij moeite hebben ‘in distinguishing between the pedagogical principles underlying their project and the pedagogical strategies implementing them, even when they have been asked to do so.’ Olivia: ‘Dat is nogal heftig. Als ik het goed begrijp, bekritiseert Michael Grimmitt hier een aantal godsdienstpedagogen, omdat zij hun didactische strategieën niet onderbouwen met duidelijke concepten.’ Docent Bomhof: ‘Je slaat de spijker op z’n kop!’ Olivia: dan lijkt zijn boek mij zeker de moeite waard. Zou ik het van u kunnen lenen?’ Bomhof schuift haar zonder aarzelen Grimmitt’s ‘Pedagogies of Religious Education’ toe. Olivia belooft hem het boek de volgende week terug te brengen.

 

 

Pagina 5 van 6

Lees verder >>>

 

 

Naar de Hyperindex >>>