homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Midden in de week, maar zondags niet

...

Symposium levensbeschouwelijk begeleiden in het pc basisonderwijs

 

Momenteel gaat nog geen 10 % van de kinderen naar de kerk terwijl 60 % van alle kinderen wel naar het bijzonder onderwijs gaat. Een heel gemengde groep wordt daarmee, midden in de week, op school, levensbeschouwelijk begeleid. Maar zondags niet. Iedereen in het pc onderwijs weet dat. Maar rond de vraag hoe hiermee om te gaan, heerst verwarring en verlegenheid.

 

25 jaar geleden ontstond Pabo Arnhem uit verschillende fusiepartners, waaronder de Klokkenberg. Deze pabo had een naam opgebouwd door, toen al, christelijk onderwijs te willen verzorgen in een seculiere samenleving. Door te fuseren met een openbare pabo ontstond een interessant klimaat waar niet-gelovigen en gelovigen met elkaar konden oefenen rondom levensbeschouwelijke vragen met het oog op het onderwijs.

 

Inspirerend begeleider in dit proces was, en is, Huib Waardenburg. Met zijn creativiteit, zijn overzicht over het hele veld en zijn betrokkenheid bij kinderen en studenten, wist hij Pabo Arnhem te inspireren een dialoogpabo te worden als waardevolle rijke leeromgeving voor docenten en studenten. Binnenkort neemt Huib Waardenburg afscheid als docent.

 

Onlangs werd Pabo Arnhem (opnieuw) geaccrediteerd als een volwaardige opleiding tot het Diploma Christelijk Basis Onderwijs (DCBO), met veel waardering voor het relevante eigentijdse geluid.

Vanwege de fusie, 25 jaar geleden, heeft het Klokkenbergfonds de opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de aansluiting van het onderwijs voor het DCBO op de wensen van het afnemende veld van pc basisscholen in Gelderland.

 

Drie redenen voor een intensieve inhoudelijke uitwisseling met iedereen die betrokken is bij het (pc) basisonderwijs in het algemeen en in Gelderland in het bijzonder.

 

Martina van Uum zal spreken over haar onderzoek hoe, in Gelderland, pc scholen omgaan met de levensbeschouwelijke diversiteit in hun klassen. Bas van den Berg zal spreken over het onderzoek “Het kind en de grote verhalen” in Zeeland. Hier wordt, onder andere, onderzocht welke levensbeschouwelijke momenten gedurende de hele dag plaatsvinden op een school en welke levensbeschouwelijke vragen gesteld worden. Huib Waardenburg zal op beide onderzoeken reageren. Tot slot zullen 7 docenten van Pabo Arnhem workshops verzorgen met inspirerende voorbeelden hoe om te gaan met de levensbeschouwelijke pluriformiteit in de klas.

 

 

>>> Terug