homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Het Nederlands Godsdienstpedagogisch Genootschap

...

Het NGPG toen

Het is 12 oktober 2004. Drie godsdienstpedagogen treffen elkaar op Oudestraat 4, het werkadres van de Kampense praktisch theologen. Het zijn dr. Bert Roebben van de Universiteit van Tilburg en prof. dr. Evert Jonker en dr. Henk Kuindersma van de (toen nog) Theologische Universiteit Kampen. Onder de balken van de derde etage smeden ze in nog geen uur het plan tot de oprichting van het Nederlands Godsdienstpedagogisch Genootschap (NGPG).

 

NGPG - Kampen 12 oktober 2004.jpg 

 

Bij de foto. Van links naar rechts: Prof. dr. Cok Bakker (UU), dr. Bert Roebben (UvT), voorzitter, prof. dr. Evert Jonker (ThUK), dr. Ina ter Avest (UU en VU), dr. Henk Kuindersma (ThUK), secretaris, prof. dr. Siebren Miedema (VU), drs. Ingrid de Zwart (RU), prof. dr. Jaap de Lange (VUBrussel), dr. Wina Meijer (RUG) en prof. dr. Didier Pollefeyt (KULeuven). Niet op de foto, maar wel lid van het eerste uur dr. Alma Lanser (VU) en prof. dr. Aad de Jong (RU). [Tussen haakjes: Bert Roebben is nu hoogleraar in Dortmund maar nog steeds volop betrokken bij het NGPG. Zijn functie als voorzitter is overgenomen door Siebren Miedema, hoogleraar godsdienstpedagogiek aan de VU.]

 

Na afloop van de oprichtingsbijeenkomst bevestigen de godsdienstpedagogen elders in de Oudestraat hun gedurfde stap met een eenvoudige maaltijd en een goed glas. Een namenlijstje van aspirant leden hebben ze in een ogenblik klaar: het wereldje van godsdienstpedagogen is heel overzichtelijk. Een bestuur wordt nog sneller samengesteld: Bert Roebben wordt voorzitter en Henk Kuindersma, secretaris. Een penningmeester is niet nodig. Beurtelings zullen de universiteiten gastvrouw van de bijeenkomsten zijn. Reis- en andere kosten komen voor eigen rekening. Nog diezelfde week gaan er uitnodigingen uit. Positieve reacties komen direct binnen. Een enkele klinkt pessimistisch: “Zoiets heeft wellicht geen lang leven. Zo’n twintig jaar geleden is het ook al eens geprobeerd….” Hoe dan ook: op 15 juni 2005 verzamelen zich tien godsdienstpedagogen aan de VU in Amsterdam.

 

Het NGPG nu

Vijf jaar later. Het NGPG is uitgegroeid tot een gezelschap met vierendertig leden. Promovendi en godsdienstpedagogen, aangesteld als lectoren bij Hogescholen, zorgen voor een flinke toename. De activiteiten van het NGPG zijn divers. Jaarlijks zijn er twee centrale bijeenkomsten. Promovendi, hoogleraren of wetenschappelijke medewerkers presenteren daar hun onderzoeksverslagen en vakinhoudelijke studies. Waarop kritisch commentaar wordt gegeven door een of twee referenten en een plenaire discussie volgt.

Veder wisselen de leden informatie uit over publicaties, studiebijeenkomsten en conferenties.

 

E.T. Alii.jpgEen nieuwe godsdienstpedagogiek

Een bijzonder NGPG-initiatief vindt in 2009 zijn concretisering. Een schrijverscollectief van tien NGPG leden bezorgt vanuit een gezamenlijk concept onder de fantasienaam E.T. Alii een hand- en studieboek voor ‘opkomende en geschoolde professionals’. De titel luidt Godsdienstpedagogiek. Dimensies en spanningsvelden (Zoetermeer 2009, 225 blz.).

 

Het project is financieel gesteund door NOSTER: de Nederlandse Onderzoekschool van Theologie en Religiewetenschap. Bij Universiteiten en Hogescholen is het handboek reeds in het lopende cursusjaar in gebruik genomen.

Lustrumviering

Op 28 mei 2010 viert het NGPG haar eerste lustrum bij de VU in Amsterdam.

 

  • ’s Morgens is de bijeenkomst gewijd aan een introductie van professor Siebren Miedema van de bundel Religious Education as Encounter. A Tribute to John M. Hull. Münster/NewYork/München/Berlin. Deze bundel is ook door Siebren Miedema geredigeerd. Drie referenten zullen op de inhouden en de posities reageren. Te weten prof. dr. Henk Vroom (VU), godsdienstfilosoof, en dr. Alma Lanser (VU) en dr. Carl Sterkens (RU), beiden godsdienstpedagoog.
  • ’s Middags is er een programma waarin een aantal leden levendige, meerkleurige visies zullen geven op de godsdienstpedagogische agenda voor de komende vijf jaar. Na afloop biedt de VU een feestelijke borrel aan.

 

Bron: Dr. Henk Kuindersma, PThU, secretaris NGPG.

 

 

>>> terug

 

 

 

Short biography

John Hull - VU Symposium op 21 oktober 2005.JPG ...

 

- John Martin Hull was born in 1935 in Corryong, in the State of Victoria in Australia. After the Melbourne High School he got a general Degree in English, History and French from the University of Melbourne and studied there from 1953 till 1955. In 1956 he was trained as a specialist secondary teacher of religious education in the School of Education, and from 1957 till 1958 he did a two years part-time study in the psychology and philosophy of education. In 1959 he moved to Britain, and till 1962 studied theology at Cambridge University. From 1964 till 1970 he worked as a part-time researcher at the University of London and the University of Birmingham, and defended his Ph. D. thesis in 1970 in Birmingham.

- In respect with the positions he held, the following information might be relevant. From 1957 till 1959 he was a teacher a Grammar School in Melbourne; from 1962-1966 he was Head of the Religious Department of a Grammar school in Croydon; from 1966 till 1968 he was Lecturer in Divinity at the Free Church sponsored Westhill College of Education in Birmingham. From 1968, till he got the status of professor emeritus in 2002 he was appointed at the School of Education in the Faculty of Education of the University of Birmingham. In 1989 he was appointed as Professor of Religious Education. This personal chair was the first in Religious Education made by a university in Britain. From 1990 till 1993 he acted as Dean of the Faculty of Education and Continuing Studies. In September 2004 Hull was appointed as Honorary Professor in Practical Theology at the Queen’s Foundation For Ecumenical Theological Education in Birmingham.

- The quality of his work was broadly noticed and was highly appreciated. Only three indices for this fact will be given here. In 1991 John Hull was granted the prestigious William Rainey Harper Award from the international Religious Education Association for his work in the field of Religious Education. In 1995 he received in Frankfurt an honorary doctorate in Theology from the Johann Wolfgang Goethe University of Frankfurt for his achievements in the field of practical theology, and his honorary supervisor then was Professor Hans-Günter Heimbrock. As was said above, in 2005 he again received an honorary doctorate but now in Education from VU University Amsterdam

- In 1980 John Hull became fully blind, but has continued his work and contributions up till now at the highest level of achievement, also in national and international organizations.

 

 


 

 

John Hull - met auteurs Religious Education ...

 Foto groot formaat.

 

John Hull en de auteurs van ‘Religious Education as Encounter’, tijdens de afsluitende sessie van het symposium ter gelegenheid van zijn eredoctoraat. Klik op de foto voor een grote afbeelding.

 

• Het bovenstaande tekstfragment is ontleend aan de meeromvattende introductie van Siebren Miedema in: ‘Religious Education as Encounter´.

 

• Link naar de website van professor John Hull.