homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Nieuwsbrief mei 2010

...

• Consultatie voor Pabo-docenten

De kernredacteuren van Verwonderen & Ontdekken, Johan Valstar & Henk 2) Conferentie.jpgKuindersma, zijn graag bereid om Pabo-collega’s te ondersteunen bij de implementatie van (delen van) V&O. Zij komen met genoegen een dagdeel op locatie langs voor overleg en advies. Aan elke consultatie gaat een telefonisch overleg vooraf. Daarin kunnen specifieke vragen, wensen en agendapunten worden aangegeven. Vervolgens zullen de beide kernredacteuren tijdens de consultatie ‘op maat’ reageren. Alleen de reiskosten en eventuele gebruiksmaterialen worden in rekening gebracht. Zie voor contactgegevens het eind van deze nieuwsbrief.

 

• Aanbod leraren basisonderwijs

De vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken begint inmiddels in het 3) basisonderwijs.jpgbasisonderwijs te landen. De nieuwe godsdienstpedagogische zienswijzen en onderwijspraktijken blijken onderwijsgevenden in het basisonderwijs te inspireren. Dat werd ook duidelijk tijdens een reeks van inleidingen en workshops op studiedagen van basisscholen.

De kernredactie van V&O beschikt nu over een aanbod aan diensten, dat in samenwerking met onderwijsgevenden uit het werkveld tot stand is gekomen. Elke belangstellende schoolorganisatie kan hiervan gebruik maken. Inhoudelijk gaat het om de volgende thematieken, die op verschillende wijzen en in elke gewenste combinatie kunnen worden verzorgd:

  • Godsdienstonderwijs volgens het model V&O
  • Een rijke leeromgeving voor het ontwerpen van godsdienstonderwijs
  • V&O en Bijbeldidactiek
  • V&O en Theologiseren met kinderen
  • V&O en zingen met kinderen

Kosten: vergoeding reiskosten, gebruiksmaterialen / reader. Regulier uurtarief.

Zie voor contactgegevens het eind van deze nieuwsbrief.

 

• Over de site V&O

Uit de waarderende reacties van studenten en docenten blijkt de site in een behoefte te voorzien. In de afgelopen tijd zijn diverse nieuwe items geplaatst. Hieronder noteren we een selectie. Via de kopjes van de rubrieken kunt u direct naar de site V&O.

 

- Rubriek Actuele ontwikkelingen

België: ‘Godsdienstles is al lang geen godsdienstles meer’

Engeland: ‘Olivia gaat naar Birmingham’ / Religious Education

Nederland: Internationale Conferentie Kindertheologie 2011

 

- Rubriek Interessante publicaties

De didactiek van Bibliodrama

State of the Art in het islamitische godsdienstonderwijs

Nieuwe uitgave van ´De Catechizandis Rudibus´

Symbolische betekenissen ontdekken / Aantekeningen

Waar komen kerkgebouwen vandaan? / Toelichting bij rubriek 19 van Beeldbank V&O

 

- Rubriek Studielandschap / Homepage Werkvormen

Hyperindex Studietraject Werkvormen

Overzicht van 10 favoriete werkvormen

Info over Incentieven & media / ‘triggers’ en ‘vliegwielen’

 

- Rubriek Verrijkingsstof / Homepage De wereld waarin Jezus leefde

Hyperindex Studietraject De wereld van Jezus

Tien toppers op Internet

Qumran collectie / Internetlinks

 

- Rubriek Powerpoints

Learning object: ‘Jezusvoorstellingen in Ravenna’ / PPSX - 16.1 MB

Presentatie: ‘De Jezus van Raerd’ / PPSX - 26.1 MB

Presentatie: ‘Vertelmotieven Jozefcyclus / Basismotief’ / PPS - 1.77 MB

 

- Rubriek Homepage Beeldbank

Introductie: ‘Omkijken naar elkaar en anderen’

Toelichtingen bij dia’s subrubriek 7: Pater Damiaan / Moeder Theresa / Henri Dunant /

Florence Nightingale / Albert Schweitzer.

 

- Rubriek Bronnen op Internet

Een geordende collectie van meer dan 115 Internetlinks.

 

- Rubriek Vragen

Deze rubriek bevat inmiddels vierentwintig vragen van Pabo-studenten die door de redactie van antwoorden zijn voorzien. Zie de Kennisbank.

 

- Rubriek Columns

Sinds februari 2009 werden 15 colums over uiteenlopende onderwerpen verzorgd door Paul Kuiper, Henk Kuindersma en Johan Valstar. Zie ook het Archief.

 

• In ontwikkeling: ’Sporen van geloof’

Onder deze noemer heeft de redactie van Verwonderen & Ontdekken dr. 4) Sporen van geloof.jpgReichert, een topexpert op het terrein van de Kerkgeschiedenis aan de Universiteit van Hamburg, bereid gevonden om een substantiële bijdrage te leveren aan de site V&O. Hij richt zich met name op de doelgroep van (aankomende) leraren basisonderwijs. Directe aanleiding is de discussie over de canon voor het geschiedenisonderwijs. In 2006 kwam de commissie Van Oostrom met een nieuw concept. Daarin werden 50 vensters op de Nederlandse geschiedenis als de ‘Nederlandse canon’ voorgesteld. Voor zover bekend, werd op de landelijke discussies nog niet door de Nederlandse godsdienstpedagogen gereageerd. Dr. Willem van der Meiden publiceerde in 2008 een ‘Relicanon’ met 33 vensters. De vraag is wat (aankomende) leraren daar mee moeten. De Nederlandstalige bijdrage van dr. Reichert wordt voor september op de site V&O geplaatst.

 

• Internationale conferentie Kindertheologie in Nederland

Het Europese Netwerk Kindertheologie organiseerde in 2009 haar eerste Internationale Conferentie. De tweede Internationale kindertheologische 5) Kindertheologie.jpgconferentie zal op 4 tot en met 7 april 2011 plaats vinden. De plaats van handeling is de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) te Kampen. Attentie: op 6 april is een open studiedag gepland voor maximaal 50 personen die kennis willen nemen van de kindertheologische ontwikkelingen. Godsdienstpedagogen uit verschillende landen zullen een bijdrage leveren. De bezoekers zullen diverse presentaties van ‘good practices’ kunnen bijwonen en tevens met buitenlandse collega’s van gedachten kunnen wisselen. Tijdens de open studiedag zal een Engelstalige bundel over Kindertheologie worden gepresenteerd. Het Europese Netwerk heeft al een reeks belangwekkende publicaties op haar naam staan. Zie voor meer informatie: de site V&O.

 

• Initiatief Landelijke Ouderorganisatie

De primaire verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt per 6) OUDERS & COO.jpgdefinitie bij hun eigen ouders / opvoeders thuis. Vanuit dat perspectief en vanuit de eigen visie en missie van de landelijke ouderorganisatie OUDERS & COO, onderzoekt de unit Onderzoek & Ontwikkeling van OUDERS & COO op dit moment nieuwe mogelijkheden voor theologische gesprekken tussen ouders en kinderen. Daarbij blijft de afstemming tussen de opvoeders thuis en op school een basaal gegeven. Inmiddels is door OUDERS & COO een ontwikkelingstraject in gang gezet. De beide kernredacteuren van de vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken fungeren bij dit traject als wetenschappelijke adviseurs.

 

• Interactie met studenten, opleiders, docenten basisonderwijs en anderen

De vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken is niet zomaar uit de lucht gevallen, maar voortgekomen uit de wens om een eigentijds antwoord te geven op de vraag van Pabo-studenten en het onderwijsveld naar goed onderwijs binnen het domein godsdienst / levensbeschouwing. Hierbij nodigen we allen die op de een of andere manier hun ervaringen en inzichten met anderen willen delen (- in welke vorm dan ook), om een bijdrage aan de verdere ontwikkeling te leveren. Uw bijdrage is van harte welkom. Zie de onderstaande contactgegevens.

 

• Reageren?

Wilt u reageren? Prima; stuur uw vragen, opmerkingen of bijdragen naar Johan Valstar. Iedere respons wordt per kerende post beantwoord.

 

• Vooraanmelding open studiedag kindertheologie

Wilt u zich alvast aanmelden voor de open studiedag kindertheologie op Donderdag 7 april 2011 te Kampen? Stuur dan een mail naar Henk Kuindersma.  

 

Logo NZVuitgevers.gif 

 

De vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken is verkrijgbaar bij NZVuitgevers.

 

NZV uitgevers.jpg

 

 

INSCHRIJVEN

Nieuwsbrief V&O.jpg

 

Wilt u op de hoogte blijven van allerlei ontwikkelingen op het terrein van godsdienstonderwijs en levensbeschouwing? Dat kan! Schrijf u hieronder in op de periodieke nieuwsbrief van Verwonderen & Ontdekken. Aan de nieuwsbrief zijn geen kosten verbonden. U kunt zich bij de V&O Redactie aanmelden.