homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Internationale bundel

...

Symmetrical communication? Philosophy and Theology in Classrooms across Europe. Friedhelm Kraft, Gerhard Büttner, Hanna Roose (Eds.) Loccum 2011.

 

Authors

Dr. Noemi Bravená (Tsjechië), Dr. Gerhard Büttner (Duitsland), Dr. Annemie Dillen (België), Dr. Elisabet Haakedal (Noorwegen), Dr. Dana Hanesova (Slowakije), Henrik Vestergaard Jorgensen (Norwegen), Dr. Katharina Kammeyer (Duitsland), Dr. Friedhelm Kraft (Duitsland) Dr. Henk Kuindersma (Nederland), Dr. Noema Brananska Ondrasek (Slowakije), Dr. Elżbieta Osewska (Polen), Dr. Bert Roebben (Duitsland), Dr. Hanna Roose (Duitsland), Dr. Józef Stala (Polen), Dr. Sturla Sagberg (Noorwegen), Dr. Elisabeth E. Schwarz (Oostenrijk), Drs. Johan G. Valstar (Nederland).

 

Voorpublicatie

De uitgever van ‘Symmetrical communication' gaf ons toestemming om de Nederlandse bijdrage.jpgbijdrage uit Nederland op de Site V&O te publiceren. Hierbij een korte toelichting op de inhoud. In deze bijdrage worden twee opleidingsdidactische aspecten aan de orde gesteld. Allereerst wordt een schets gegeven van het spanningsveld waarmee aspirant-leraren worden geconfronteerd. De achterliggende vraag is of, en in welke mate de lerarenopleiding hen via een meeromvattend introductieprogramma kan ondersteunen. De auteurs zijn van mening dat een dergelijk programma recht zou moeten doen aan de persoonsontwikkeling, maar dan wel vanuit een beroepsmatig perspectief, waarbij tevens een elementaire oriëntatie plaats vindt op vakinhouden, specifieke onderwijsconcepten, doelstellingen en werkwijzen. Vervolgens komt in het tweede deel van de bijdrage de godsdienstpedagogische uitdaging ter sprake om met leerlingen te communiceren. In de alledaagse praktijk blijkt dat voor beginners bepaald geen eenvoudige zaak. Daarom worden op studentniveau een aantal aandachtspunten vermeld. Ze kwamen in het cursusjaar 2007 - 2008 op tafel tijdens een eerste college op de Pabo Windesheim over het voeren van ‘theologische gesprekken met kinderen'.

  • Klik hier om de bijdrage: ‘... And what about prospective teachers?' te downloaden (11 bladzijden).

Terug >>>