homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Master Mieke Bleys: Theologiseren met kinderen

...

Uit de inleiding

‘Theologiseren met kinderen is een vorm van geloofscommunicatie die zich Masterscriptie Mieke Bleys K.U. Leuven.jpgmomenteel aan het ontwikkelen is in het godsdienstonderwijs. Op Vlaamse bodem is theologiseren met kinderen echter nog niet zo bekend, het ontwikkelt zich vooral in het Duitse taalgebied. Toch zijn er ook al Nederlandse (en Vlaamse) impulsen, zoals onder meer het themanummer van het tijdschrift Praktische Theologie (eerste uitgave van 2008) en het boek Verwonderen & Ontdekken. De algemene opzet van dit werk is om een Nederlandstalig overzicht te geven van wat theologiseren met kinderen nu juist is, waar het vandaan komt en waar het zich op baseert. Daarna wordt er, in de context van het jeugdpastoraat, gekeken of er zich al initiatieven ontwikkeld hebben en wat mogelijkheden zijn om te theologiseren met kinderen. Ook wordt er stilgestaan bij initiatieven die zich al in het godsdienstonderwijs ontwikkeld hebben. Hoewel theologiseren met kinderen niet uitdrukkelijk benoemd wordt in het leerplan, is het concept al wel aanwezig. Naast het onderwijs is de catechetische context interessant om bij stil te staan, hier wordt er - bewust of onbewust - ook aan theologiseren met kinderen gedaan.'

Opzet

Deel 1: Theoretische achtergrond van theologiseren met kinderen

1. Geschiedenis en achtergrond van theologiseren met kinderen

2. Wat is theologiseren met kinderen?

3. Pedagogische legitimatie van theologiseren met kinderen

4. Visies op kinderen

5. Besluit

Deel 2: Praktische uitwerking van theologiseren met kinderen in de pastorale contexten
Bijlagen

  • Download de scriptie: ‘Theologiseren met kinderen binnen een Vlaamse jeugdpastorale setting'.

terug >>>