homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Theologiseren op de basisschool

...

De afgelopen week werd er op de Protestantse Theologische Universiteit te Kampen een internationale conferentie gehouden over Kindertheologie. Deze vernieuwende kijk op de godsdienstdidactiek voor het primair onderwijs daagt ook de leerkracht in het basisonderwijs in Nederland uit om in de godsdienstles de meest recente onderwijskundige en pedagogische inzichten te verbinden met essentiële christelijke geloofsinhouden.

Theologiseren of filosoferen

Godsdienstonderwijsexperts uit Noorwegen, Duitsland, Oostenrijk, België, Engeland en Nederland bogen zich in Kampen over het thema ‘Krachtige leeromgevingen voor Conferentie PThU Kampen -plenair moment.jpgtheologiseren of filosoferen met kinderen'. Kindertheologie wil namelijk, net als de methode Filosoferen met kinderen, kinderen een actieve en creatieve bijdrage in het godsdienstonderwijs geven. Verschil met het filosoferen met kinderen is echter dat essentiële geloofsinhouden als impuls voor het geloofsgesprek dienen. Het gaat om zowel het zelfstandig als het Bijbels kunnen praten over geloofs- en levensvragen.

Beeld, geluid, tekst

In één zin samengevat gaat het in Kindertheologie om theologiseren van, met én voor kinderen. Voor het theologiseren van en met kinderen is een leeromgeving met meerdere creatieve en dialogische impulsen nodig, een omgeving die voldoet aan de kenmerken van sociaal-constructivistische leertheorieën. Voor het theologiseren voor kinderen is een goed geschoolde leerkracht nodig, die op het juiste moment met beeld, geluid, tekst of iets anders essentiële Bijbelse inhouden in het theologische leerproces van de kinderen inbrengt. Kortom, bij Kindertheologie mag elk kind zich volop zelfstandig ontwikkelen, maar wordt het in die ontwikkeling niet op zichzelf teruggeworpen. Bijbelse verhalen en inzichten dienen voor het kind als oriëntatie.

Godsdienstige vorming

Kindertheologie lijkt daarmee aan de ene kant gewoon leuk voor kinderen. Ze doen met al hun zintuigen actief mee in uitingsvormen met betrekking tot geloof, godsdienst en zin. Aan de andere kant vraagt Kindertheologie een behoorlijke godsdienstige vorming van de leerkracht. Die vorming is tegenwoordig niet meer voor iedereen vanzelfsprekend. De Nederlandse kindertheologen Henk Kuindersma en Johan Valstar, tevens organisatoren van de conferentie in Kampen, hebben daarom een boek uitgegeven over de kindertheologische didactiek, bedoeld voor de vorming van de leerkracht. Daar hoort ook een bijbehorende en veelzijdige website bij: Verwonderen & Ontdekken. En de Besturenraad verzorgt daarom al sinds jaar en dag het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO), een diploma dat PABO-studenten én huidige leerkrachten kunnen behalen ten behoeve van hun godsdienstdidactische vorming als leerkracht die ook godsdienstonderwijs op school verzorgt.

  • Wilt u reageren op de kindertheologische ontwikkelingen? Stuur een mail naar de webmaster van de site Verwonderen & Ontdekken.

 

terug >>>