homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Meer over de sprekers

...

Prof. dr. Lieven Boeve (1966) is hoogleraar systematische theologie en decaan van de faculteit godgeleerdheid en religiewetenschappen van de Katholieke Universiteit Leuven. Van 2005 tot 2009 was hij internationaal voorzitter van de Europese Vereniging voor Katholieke Theologie.
Hij positioneerde zich in 1999 met de publicatie van: ‘Onderbroken traditie. Heeft het christelijke verhaal nog toekomst?' In 2006 volgde een methodologisch georiënteerde monografie over de verhouding tussen theologie en actuele samenleving: ‘God onderbreekt de geschiedenis. Theologie in tijden van ommekeer'. Beide boeken zijn in het Engels vertaald. Zijn meest recente publicatie is (samen met G. Mannion): The Ratzinger Reader. Mapping a Theological Journey, London/New York 2010. Lieven Boeve is direct betrokken bij de ontwikkeling van het katholiek onderwijs in Vlaanderen en de revitalisering van het R.K. godsdienstonderwijs in de context van de plurale samenleving. Hij pleit voor een herprofilering van het leerplan en voor de opheffing van de levensbeschouwelijke ongeletterdheid. Hierbij denkt hij niet aan loutere kennisoverdracht van de christelijke traditie, maar aan de ontdekking van het zinaanbod dat het christelijk geloof doet. Ook aan jongeren van vandaag, of ze nu christen zijn of niet (Lieven Boeve: ‘Het leerplan revisited -10 jaar later.' Lezing tijdens Dag van de mentoren. K.U. Leuven 2011.)

 

Prof. dr. James Kennedy (1963) groeide op in de Verenigde staten en studeerde geschiedenis en theologie. Hij is thans als hoogleraar Nederlandse Geschiedenis verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn huidige onderzoek richt zich op kerk, staat en civil society. Kennedy noemt drie oorzaken voor de afnemende rol van religie: de secularisatie, de groeiende afkeer van groepsverbanden en de ontideologisering. Hij signaleert op dit moment een toenemende openheid voor religie in haar niet-institutionele vorm. Vanuit zijn kritische analyses van de Nederlandse samenleving beschrijft hij nieuwe uitdagingen, zoals de relatie tussen geloof en samenleving actief burgerschap. Zijn publicaties ‘Bezielende verbanden. Gedachten over religie, politiek en maatschappij in het moderne Nederland', (2009) en ‘Stad op een berg. De publieke rol van protestantse kerken' (2010) kregen lovende recensies.

 

>>> terug