homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Kinderen & Spiritualiteit

...

Over kindertheologie

In het Nederlandse taalgebied is kindertheologie een betrekkelijk nieuw fenomeen. Voor degenen die deze site voor het eerst bezoeken, geven we hieronder een beknopte oriëntatie op de benadering van Theologiseren met kinderen (TmK).

 

Kinderen verwonderen zich op een onbevangen wijze over het leven zoals zich dat aan hen voordoet. Zij stellen allerlei vragen. Ook grote levensvragen, zoals: ‘Wie ben ik en wie mag ik zijn?' ‘Waarom gaan mensen dood?' ‘Waar vind ik veiligheid en bescherming?' ‘Waarom zou ik anderen eerlijk moeten behandelen?' ‘Waarom geloven sommige kinderen in een andere god?' Onderzoek wijst uit dat kinderen niet alleen op een filosofische manier nadenken over vragen die bij hen opkomen. Zij leggen ook een uitgesproken theologische belangstelling aan de dag. Kindertheologen zijn van mening dat de stem van Hermeneutische Sleutel V&O.jpgkinderen dan ook dient te worden gehoord. Zij pleiten voor nieuwe hermeneutische praktijken die uitstijgen boven het misverstand dat het in de godsdienstige opvoeding zou gaan om het doorgeven van kant-en-klare godsdienstige kennis. Voor de duidelijkheid: het gaat bij TmK niet om het aanbod van een kinderlijke variant van ‘de grote-mensen-theologie'. Kindertheologen willen kinderen volledig serieus nemen en recht doen aan theologische vragen en zienswijzen die bij hen zelf opkomen. Dat kan naar aanleiding van hetgeen kinderen zelf spontaan aan de orde stellen. Maar net zo goed binnen de gangbare setting van eigentijdse leeromgevingen waarbinnen de horizon van de wereld van nu kan samenvallen met de horizon van de Bijbel en de traditie.
De videoregistraties zijn Nederlandstalig. Teven zullen een aantal fragmenten uit het werk van Guy Rainotte in een bewerking worden toegevoegd. De publicatie valt onder de verantwoordelijkheid van een Nederlandse / Vlaamse redactiecommissie. Voor de algehele organisatie & de inhoudelijke regie zijn de vakdidacticus Johan Valstar en de godsdienstpedagoog Henk Kuindersma verantwoordelijk.


Doelstellingen

Het project Kinderen & Spiritualiteit / Kindertheologisch leren kijken is gebaseerd op een vijftal samenhangende doelstellingen, die hieronder kort worden samengevat. De nieuwe Dvd en de additionele publicatie zijn gericht op:

  1. de kennismaking met de specifieke aard, de inhoud en de godsdienstpedagogische meerwaarde van onderwijsleerprocessen die inherent zijn aan nieuwe kindertheologische uitgangspunten;
  2. de oriëntatie op dienovereenkomstige vakdidactische randvoorwaarden, die recht doen en kunnen bijdragen aan de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen in het domein van godsdienst en levensbeschouwing;
  3. de voorziening van een praktische gereedschapskist waarmee onderwijsgevenden de nodige instrumenten worden aangereikt om vorm en inhoud te geven aan de relatie tussen de verhalen van toen en de eigen situatie en verhalen van leerlingen van nu;
  4. de praktische verdieping in het leren ontwerpen van multiperspectivische leeromgevingen die voor de leerlingen in de basisschool fascinerend, zinvol en als zodanig werkelijk de moeite waard zijn;
  5. een illustratieve en realistische verkenning van exemplarische gebruiksmaterialen bij een reeks basale items uit de TeNaCh en het Evangelie.


Belangstelling?

In de rubriek Actuele ontwikkelingen zullen we u vanaf september regelmatig informeren over de voortgang van het project Kinderen & Spiritualiteit / Kindertheologisch leren kijken. Degenen die zich vanuit hun werksituatie betrokken voelen op de kindertheologische innovatie en daaraan in nader overleg op de een of andere wijze een actieve bijdrage willen leveren, kunnen zich hier melden.

 

 

>>> terug