homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Het eerste theologisch gesprek van student Patrick (1/3)

...

Alja Streutker & Henk Kuindersma

De vraag van leerling Michel

Student Patrick: Het gebeurde na het ochtendgebed op mijn stageschool. Michel uit groep vijf kwam bij me met de vraag: "Meester, hoe weten we dat God ons hoort als we bidden? We kunnen God niet zien." Ik wist niet zo snel een goed antwoord te bedenken, maar ik wilde de vraag ook niet weg schuiven. Daarom vroeg ik Michel of hij het goed vond om na de middagpauze met de klas over zijn vraag te praten. Dat vond hij een prima idee.

Meester Patrick.jpg
Het gaf mij de ruimte om in de pauze me voor te bereiden op het gesprek. Hieronder geef ik het gesprek in een samenvatting zo goed mogelijk weer.

Het gesprek

Meester: "Toen we vanmorgen klaar waren met bidden vroeg Michel aan mij hoe we kunnen weten of God ons hoort. Ik heb met Michel afgesproken daar met de klas verder over te praten. Dat is dus wat ik nu met jullie wil doen."
Jeanet: "Ik denk niet dat we het zeker kunnen weten, want God is heel ver weg."
Caroline: "Thuis bidden we ook altijd en papa zegt dat in de Bijbel staat dat God ons altijd kan horen."
Kasper: "Ja, en soms gaat God ook doen wat je gebeden hebt. Want ik wilde graag een goed cijfer op mijn spreekbeurt en kreeg toen een 7. Daarom weet ik dat God mij hoort, want ik ging daarvoor bidden."
Jeanet: "Maar God doet niet altijd wat je bidt, hoor, want in de kerk zeggen ze dat God geen Sinterklaas is."
Michel: "Eigenlijk is het net als de oefening van gisteren met Trefwoord. Die met het onbewoonde eiland."
Meester: "Wat bedoel je daar mee?"
Michel: "Nou, toen zaten we er twee kinderen allebei op een ander eiland en zochten contact met elkaar, maar wisten niet hoe ze contact moesten maken."
Meester: "Moeten we dan eerst weten hoe we contact met God kunnen maken?"
Elisabeth: "Nee, want met bidden maak je al contact met God."
Jeanet: "Maar in kerk zingen we ook voor God en daar wordt Hij blij van."
Meester: "Dus we kunnen op meerdere manier contact maken met God?"
Annemarie: "Ja, ik heb ook wel eens een gedichtje voorgelezen tijdens de weekopening."
Meester: "Oké, maar hoe weten we dan of God dat ook hoort, want dat is de vraag van Michel."
Jeanet: "Ik denk niet dat we dat 100% zeker kunnen weten, want God is een geloof."
Meester: "Kun je dat uitleggen?"
Jeanet: "Nou in de Bijbel staat dat we God niet kunnen zien, maar wel in Hem kunnen geloven."
Michel: "En daarom kun je ook niet zeker weten of God je altijd hoort."
Meester: "In de pauze vond ik ook een stukje over het geloven in God. Het staat in het Nieuwe Testament en is geschreven door de apostel Paulus. Daar zegt Paulus: Geloven is zeker zijn van de dingen waar je op hoopt, en overtuigd zijn dat wat je niet ziet, toch bestaat."
Annemarie: "We moeten dus vertrouwen op God. Zo kunnen we weten dat Hij ons hoort.'
Meester: "Dat vind ik mooi gezegd."
Michel: "Bidden is dus belangrijk om te blijven doen."
Jeanet: "Ja, maar ook het zingen is belangrijk."
Meester: "Ik denk dat we de volgende keer maar eens moeten praten over de manieren waarop we contact met God kunnen hebben."

 

* Om redenen van privacy zijn de namen van de leerlingen veranderd.

Over de drieslag

Patrick gaat niet zo maar en zeker niet voor de vuist weg in op de vraag van Michel. Hij neemt in de middagpauze de tijd om zich voor te bereiden. In zijn leerverslag schrijft hij:

Op de pabo hadden we al les gehad over theologische gesprekken met kinderen aan de hand van het drieslagmodel. In de pauze heb ik daarom ook gekeken hoe ik dit model kon toepassen om de vraag van de leerling te behandelen. In het drieslag model gaat het er namelijk om dat je vanuit, met en voor de kinderen theologiseert.

a. De drieslag

De term drieslag ontleent Patrick aan de vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken blz. 148-149. Daar staat te lezen dat de Kindertheologie drie facetten kent: Theologiseren van, met en voor kinderen. En wat daarmee wordt bedoeld, heeft Patrick zich inmiddels toegeëigend, inclusief zijn eigen rol als gespreksbegeleider.

Kindertheologische drieslag. V&O JGV 2008..jpg ...

De kindertheologische drieslag waarmee Patrick tijdens een college op de Pabo voor het eerst heeft kennisgemaakt, houdt kort samengevat het volgende in.

 

1. Theologiseren van kinderen als de eigen theologische reflectie van kinderen

Bij Theologiseren van ontwikkelen kinderen zelf theologische gedachten en inzichten geïnspireerd door Bijbel en traditie. De leerkracht heeft hierbij een terughoudende rol en is primair waarnemer van wat er in de leerlingen omgaat.

 

2. Theologiseren met kinderen als het samen zoeken naar antwoorden op theologische vragen

Theologiseren met kinderen vindt plaats in alle theologische gesprekken. Begrippen, thema's en vragen worden met de kinderen verkennend benaderd en dialogisch uitgediept. Door het stellen van vragen en stimulerende impulsen, begeleidt de leerkracht het gesprek en fungeert primair als gesprekspartner.

 

3. Theologiseren voor kinderen als het aanreiken van verhelderende kennis en inzichten

Bij theologiseren voor kinderen speelt de opvoeder als inhoudsdeskundige een cruciale rol. En wel in het aanreiken van relevante gedachten van theologische aard. In Verwonderen en Ontdekken is op blz. 148. de bovenstaande drieslag in schema gebracht, zodat de leerkracht in één oogopslag kan zien welke perspectieven spelen, - theologiseren van, met of voor leerlingen, en welke wisselende beroepsrol zij/hij als begeleider moet kiezen.

 

>>> Lees verder

 

EEN UITDAGING

Entree Pabo EEKHORST .jpg

 

 

Pabostudent Patrick studeert aan De Eekhorst in Assen. Hij koos voor het bijzonder onderwijs en volgt het traject van het Diploma Christelijk Basisonderwijs (DCBO). In het betreffende programma is het kunnen voeren van godsdienstige gesprekken met kinderen (TMK) een kerncompetentie. Hoe Patrick die uitdaging voor het eerst in zijn stageschool tegenkwam, valt te lezen in een gespreksprotocol. Een leerling stelde hem de vraag "Hoe weten we dat God ons hoort als we bidden?" In zijn leerverslag beschrijft Patrick hoe hij reageerde. Opleidingsdocente Alja Streutker en godsdienstpedagoog Henk Kuindersma voorzien zijn verslag van een commentaar.

DE EEKHORST

Stenden Assen.jpg

 

 

Pabo De Eekhorst in Assen is onderdeel van de Stenden Hogeschool met vestigingen in Leeuwarden, Groningen, Meppel en Emmen. Naast overeenkomsten heeft iedere Pabo een eigen profiel. De Eekhorst staat bekend om haar focus op vernieuwingsonderwijs, zoals het Dalton-, Jenaplan- en Montessorionderwijs.
De opleiding kenmerkt zich door een uitgesproken levensbeschouwelijk pluriform karakter en leidt op voor zowel bijzonder als openbaar onderwijs. In het eerste jaar volgen de studenten een gezamenlijk programma levensbeschouwelijke vorming.
Daarin zijn de hoofdthema's: de levensbeschouwelijke identiteit van de student zelf, en van de leerlingen in de basisschool en de bewustwording van de rol en plaats van levensbeschouwing . Filosofie en leren filosoferen zijn in dit programma verweven. Na de gemeenschappelijke oriëntatie in het eerste jaar mogen de studenten kiezen voor openbaar of bijzonder onderwijs.