homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

De voorgenomen subsidiestop GVO en HVO

...
 • "Dit kan niet waar zijn!" Zo reageerde iedere betrokkene bij godsdienstig vormingsonderwijs (GVO) en humanistisch vormingsonderwijs (HVO) op de aangekondigde subsidiestop. Maar het was de volle werkelijkheid. Per 1 januari 2014 willen de onderwijsbewindslieden Jet Bussemaker en Sander Dekker de bekostiging van HVO/GVO in het openbaar onderwijs schrappen.
  Meer dan dertig jaar ben ik bij GVO betrokken. Vanuit die ervaring kijk ik vol ongeloof naar wat hier gebeurt.
  Waar gaat het over bij GVO en HVO? En wat hangt er, ook voor Friesland, samen met deze subsidiestop? Over deze vragen wil ik het graag hebben.
 • Ouders hebben al vele decennia recht op levensbeschouwelijk keuze-onderwijs voor hun kinderen. Het recht op GVO bijvoorbeeld dateert uit 1857. Niet de openbare school maar de aanbieders van HVO en GVO zijn juridisch verantwoordelijk. Ouders stellen GVO en HVO op prijs en zien het wekelijks moment van expliciete waardeoriëntatie van hun kinderen met groepsgenoten als een verrijking van het reguliere onderwijsaanbod.
  De leeromgeving bij GVO bestaat uit een cultureel en vormend geheel. Dat omvat godsdienstige verhalen, levensthema's en onderwerpen als jaarfeesten uit de christelijke en andere godsdienstige tradities en uit het bevragen en creatief verwerken daarvan. Bij HVO staan levensthema's en levensvragen centraal, die vanuit de werkelijkheid, bijvoorbeeld via kinderliteratuur, cases en dilemma's worden geïntroduceerd en met de kinderen seculier via spel-, werk- en gespreksvormen worden behandeld.
  Kinderen vinden in meerderheid de HVO- en GVO-lessen boeiend zo blijkt uit praktijkverslagen van studenten.
 • De brede waardering voor GVO en HVO is mede te danken aan nieuw beleid. Een onderwijsfunctionaris van de Protestantse Kerk in Nederland en een functionaris van Stichting HVO namen enige jaren geleden het initiatief tot een professionaliseringsplan. Ze wisten een twintigtal organisaties van ouders, onderwijsgevenden en bestuursorganisaties in en rond het openbaar onderwijs te mobiliseren. Hiertoe behoorden bijvoorbeeld de Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO), De Vereniging van Openbaar en Algemeen Toegankelijke Scholen (VOS/ABB) en het Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken (IKOS).
  Het katholiek -, islamitisch -, en hindoeïstisch vormingsonderwijs in het openbaar onderwijs werd er bij betrokken. Het was een unieke, in het onderwijs ongekende beweging van onderen op. De toenmalige staatssecretaris Dijksma had zo haar aarzelingen, maar de Tweede Kamer honoreerde royaal het initiatief tot professionalisering. Vanaf 2009 is er tien miljoen Euro op jaarbasis beschikbaar. Uit dat bedrag ontvangen de lesgevers hun honoraria en worden activiteiten voor scholing en begeleiding bekostigd. Dat alles wordt aangestuurd door, wederom, een gezamenlijk Diensten Centrum HVO en GVO. Voortdurend is te horen dat alles naar wens verloopt. Wat ik hier schrijf, is recent in een onderzoek van het Kohnstamm Instituut van de Universiteit van Amsterdam bevestigd.
 • Wat betekent de subsidiestop nu voor mijn directe aandachtsgebied GVO in Friesland?
  Ik ga te rade bij het Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden, dat vele jaren actief is op het gebied van de scholing en begeleiding van GVO-ers in en buiten Friesland. In cursusjaar 2011-2012 maakten 130 van de ongeveer 200 openbare scholen in Friesland gebruik van GVO en waren er 42 lesgevers werkzaam. Zo'n 3100 leerlingen namen aan de lessen deel.
  Deze dienst en die van de HVO-collega's aan ouders, kinderen en scholen gaat, als het aan de minister en de staatssecretaris ligt per 1 januari, over een half jaar dus, verloren. Want met de zomer in zicht en binnen het korte tijdsbestek van vier resterende maanden is het ondenkbaar dat een alternatieve opzet en financiering voor elkaar kan worden gemaakt.
 • Ik kan echter niet geloven dat de Tweede Kamer instemt met deze onzalige subsidiestop. Hetzelfde geldt voor duizenden anderen die deze week reeds een petitie aan de Tweede Kamer ondertekenden met het verzoek om de voorgenomen subsidiestop te keren. Ik ga er met hen van uit dat genoemde petitie gehoor vindt. Want ik wil gewoon hardnekkig blijven geloven in een democratie waar niet primair en oppervlakkig naar een begrotingspost wordt gekeken, maar naar het wezenlijke belang van de waarden, de mensen en hun activiteiten ten aanzien van de levensbeschouwelijke vorming van kinderen, waarnaar zo'n post verwijst.

 

>>> Terug