homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Homepage Info

...

Welkom op de site Verwonderen & Ontdekken. Deze site is opgezet als een elektronische leeromgeving bij het gelijknamige studieboek. In het bovenstaande menu vind je algemene informatie over de opzet, de inhoud en de auteurs van de nieuwe vakdidactiek primair onderwijs.

Registreren

Als je het boek V&O eenmaal hebt aangeschaft, kun je jezelf registreren met behulp van de unieke code die op de eerste bladzijde van het boek vermeld staat. Wanneer je dat hebt gedaan, kun je bij elk volgend bezoek aan de site V&O inloggen. Voor degenen die V&O nog niet hebben aangeschaft en daarom niet over een eigen persoonsgebonden code beschikken, zijn niet alle rubrieken van de site V&O toegankelijk. Wie zich daarentegen met behulp van de unieke code als V&O gebruiker heeft geregistreerd, krijgt vanaf dat moment een onbeperkte en blijvende toegang tot alle rubrieken van deze site. Wil je het vakdidactische handboek Verwonderen & Ontdekken bestellen? Dan kan dat via de boekhandel, maar desgewenst ook digitaal via de uitgeverij NZV-Kwintessens.

Over de inhoud

Over het vakdidactische handboek V&O dat inmiddels op lerarenopleidingen in Nederland en België wordt gebruikt, valt veel te vertellen. Bij wijze van eerste Omslag vakdidactiek V&O.jpgoriëntatie beperken we ons hier tot de vermelding van de achterliggende godsdienstpedagogische benadering, die de laatste jaren in Europa bekend is geworden als ‘Kindertheologie'. De kindertheologische focus van de vakdidactiek V&O berust op grootschalig wetenschappelijk onderzoek van katholieke en protestantse godsdienstpedagogen naar de levensbeschouwelijke en godsdienstige ontwikkeling van kinderen. Kenmerkend voor de kindertheologische benadering van V&O is de intentie om op een evenwichtige wijze zowel recht te doen aan (1) elementaire ervaringen van kinderen en de vragen die zij stellen, als aan (2) de mogelijke ontdekking van elementaire levensbetekenissen vanuit de bronnen van de godsdienstige tradities. De onderwijspraktijk wijst uit dat deze tweevoudige hermeneutische doelstelling zich laat realiseren met behulp van vakspecifieke leeromgevingen die kinderen de nodige speelruimte geven om hun eigen zienswijzen en zijnswijzen op een zinvolle wijze in te brengen en verder te ontwikkelen. Dat gaat niet zomaar vanzelf. Om inspirerende leeromgevingen met een evenwichtige godsdienstpedagogische kwaliteit te ontwerpen hebben onderwijsgevenden om te beginnen een verantwoord vakconcept en een praktische gereedschapskist nodig. Beide zijn op een toegankelijke wijze beschreven in het meeromvattende handboek Verwonderen & Ontdekken.

 

Wil je jezelf nu al verdiepen in kindertheologische basisideeën? Dat kan. We attenderen je onder andere op het V&O - hoofdstuk 5: ‘Theologische gesprekken met kinderen'. Tevens kun je voor een eerste oriëntatie bijvoorbeeld terecht bij een tweetal Columns die op deze website zijn gepubliceerd, te weten: ‘Kindertheologische oriëntatie' en ‘De kindertheologische leeromgeving'. Zie ook het archief.

Een bijdrage leveren?

De diverse rubrieken op de site V&O worden in eerste instantie door de kernredactie ingevuld. Maar minstens zo interessant zijn de bijdragen van (aankomende) leraren, lerarenopleiders en anderen, die de levensbeschouwelijke -, en de godsdienstige ontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs ter harte gaat. De vakdidactiek V&O is gericht op innovatieve praktijken in de basisschool en de lerarenopleidingen basisonderwijs. Daar ligt een geweldige uitdaging. De kernredactie nodigt hierbij Pabo-studenten, lerarenopleiders en andere belangstellenden uit om een bijdrage te leveren aan de voortgaande ontwikkeling. Aarzel niet om jouw bijdrage op te sturen naar de kernredactie van V&O. Elke bijdrage is van harte welkom! Zie voor het mailadres van de kernredactie de contactgegevens, zoals die boven de header van de site vermeld staan. 

 

Toegang

Toegang.jpg

 

 Heb je het boek V&O nog niet aangeschaft? En beschik je om die reden nog niet over een inlogcode? Dan zijn niet alle rubrieken van de site V&O toegankelijk. Wil je van alle rubrieken van deze site gebruik maken? Dat kan met behulp van de inlogcode die op de eerste pagina van het boek V&O te vinden is. Wil je jezelf registreren? Zie ook de hiernaast geplaatste toelichting.