homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Homepage Studielandschap

...

Studietrajecten

In de rubriek Studielandschap worden jaarlijks twee trajecten uitgezet. Zij zijn direct relevant voor het godsdienstonderwijs in de basisschool. Elk traject sluit aan bij de basistheorie Elementariseren, zoals die in de vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken is uitgewerkt. Het eerste traject helpt je bij de theoretische en de praktische oriëntatie op activerende werkvormen

Studietraject werkvormen

De reden om met studietraject over werkvormen te beginnen ligt voor de hand. Er bestaat onder beginnende leraren een grote behoefte aan know how over werkvormen. Om een Pabo-student te citeren: ´Eigenlijk wist ik in het begin niet Studielandschap - Werkvormen - 2.  Actief leren.jpg ...goed wat ik met mijn godsdienstlessen moest beginnen. Ik deed telkens mijn best om er iets van te maken. Maar het voelde telkens aan een soort solo-optreden. In het tweede jaar kreeg ik het advies om de leerlingen aan het werk te zetten met de essentie van de les. Toen ging ik me langer afvragen: waar gaat het deze keer over, maar waar gaat het vandaag om. Dat was wel experimenteren, maar tot mijn verassing lukte het nog ook. Ik kwam voor mijn gevoel veel dichter bij de leerlingen. Als je van te voren goed nadenkt waar het om draait, krijg je opeens ideeën. En dan kun je een zinnige werkvorm bedenken. En ook nog verschillende werkvormen.´

 

Handige hyperindex

Nog een praktische tip. De trajecten in dit Studielandschap beslaan veel pagina´s. Wanneer je gaandeweg het spoor eventueel kwijt raakt, kun je altijd teruggrijpen naar de Hyperindex. Die kun je op iedere pagina vinden via het vergrootglas.

 

 

Naar de intro studietraject werkvormen >>>

 

 

Werkvormen

7.1 Fototaal.jpg 

Het eerste studietraject gaat over didactische werkvormen. Volgens de theoloog en pedagoog Johan Amos Comenius (1592-1670) is de kernvraag waar het in de didactiek om draait: ‘Hoe kunnen we bewerkstelligen dat de leerkrachten minder gaan onderwijzen en de leerlingen beter gaan leren?’ Deze uitdagende gedachte is nog steeds hoogst actueel. Onderwijskundigen van nu wijzen er op dat de kwaliteit van de leerresultaten direct afhangt van de kwaliteit van de leeractiviteiten die de leerlingen zélf ondernemen. Met andere woorden: de leerlingen zullen het aanbod zélf moeten verwerken en toe-eigenen. (Zie V&O, blz. 81 en verder). Wanneer je als leerkracht oog hebt voor de meerwaarde van ‘activerend leren’, kan dat ook bij de godsdienstles een meer zinvolle manier van onderwijs opleveren. Vandaar dat wij in het eerste studietraject uitvoerig ingaan op werkvormen. Vanuit het model Elementariseren verbinden we activerende leeractiviteiten met de spotlight ‘Incentieven & media’ . Wil je daar meer over weten? Lees dan de korte toelichting in de gelijknamige subrubriek bij dit studielandschap.

Wat de theorie voor de praktijk kan opleveren, vind je aan het eind van het traject. Daar passeren 10 werkvormen de revue. Om te beginnen: ‘Fototaal’.