homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Homepage Verrijkingsstof

...

Thematische aanvullingen

In deze rubriek worden met ingang van 2010 jaarlijks twee aanvullingen geplaatst bij de hoofdstukken van Verwonderen & Ontdekken. De thema’s geven een verdieping op deelaspecten. Omdat de thema’s in deze rubriek aansluiten bij de verschillende hoofdstukken, zullen zij qua inhoud sterk verschillen. De thema’s hebben met elkaar gemeen dat zij telkens aansluiten bij de basistheorie Elementariseren, zoals die in de vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken is uitgewerkt. Het eerste thema: ‘De wereld waarin Jezus leefde’ heeft bijvoorbeeld zowel betrekking op didactische hoofdstuk 4.5 (De gereedschapskist van het Elementariseren), als op theologische hoofdstuk 7 (Bijbelse Basismotieven: Nieuwe Testament). Het tweede thema dat op stapel staat, draagt de voorlopige werktitel ‘Geloven met je ogen’. Daarin wordt stilgestaan bij de functie en het gebruik van beeldmaterialen in het godsdienstonderwijs op de basisschool. Op de homepage Verrijkingsstof geven we om te beginnen een oriëntatie op het eerste thema.

 

Thema 1: ‘De wereld waarin Jezus leefde’

Zoals je ook aan de titel kunt zien, sluit dit thema aan bij hoofdstuk 7. Daarbij gaan we gaan we uit van de gereedschapskist van het Elementariseren besproken (zie: V&O blz. 114 – 121). De eerste spotlight die aan de orde komt is gericht op de Elementaire structuur & context. Uit de toelichting in V&O nemen we enkele regels over. ‘Wanneer je aan de slag gaat met teksten en verhalen uit godsdienstige bronnen, loopje al snel tegen de vraag aan: wat zijn hoofdzaken en bijzaken, en welke kennis is representatief voor de theologische inhouden die aan de orde zijn? Tegelijkertijd speelt dan de vraag: welke elementaire theologische inhouden dragen bij aan de vorming en ontwikkeling van de leerlingen?’

 

‘Anno nu zullen we de betreffende teksten en verhalen allereerst vanuit de oorspronkelijke situaties van toen moeten leren lezen en verstaan.’ Met deze regel is de focus van het eerste thema aangegeven. We zullen ingaan op de betekenis van de contexten van toen.

 

Thema 2: ‘Geloven met je ogen’

(Dit thema sluit aan bij Incentieven & media en is nog in ontwikkeling.)

 

Handige hyperindex

Nog een praktische tip. Evenals de vorige rubriek bevat de rubriek Verrijkingsstof nogal wat pagina´s. Wanneer je gaandeweg het spoor eventueel kwijt raakt, kun je altijd teruggaan naar de Hyperindex. Die kun je op iedere pagina vinden via het vergrootglas.

 

 

Verder naar de intro verrijkingsstof >>>

 

Jezusbeelden

Jezusbeelden - Altaar- en Processiekruis circa ... 

Hoe Jezus er heeft uitgezien is niet bekend. In de vier Evangeliën wordt die vraag niet beantwoord. Dat neemt niet weg dat iedereen zich een eigen voorstelling van Jezus vormt. De theoloog Albert Schweitzer (1875-1965), maakte in een spraakmakende studie over Jezus (1906) duidelijk dat mensen geneigd zijn om hun eigen tijdsbeeld en voorkeuren op Jezus te projecteren. Op zich genomen is daar niets mis mee. Mensen proberen begrijpelijkerwijze nu eenmaal vanuit het perspectief van hun eigen tijd de persoon van Jezus te interpreteren. Hieronder vind je een globale beschrijving van uiteenlopende voorstellingen van Jezus door de eeuwen heen.

 

Lees verder >>>