homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Over de hoofdstukken

...

In de eerste vijf hoofdstukken van deze vakdidactiek vind je een complete gereedschapskist voor het geven van godsdienstonderwijs, waarmee je als leraar recht kunt doen aan het leren van leerlingen in het religieuze en godsdienstige domein van het bestaan.

Het zesde en zevende hoofdstuk van Verwonderen & Ontdekken bevatten inleidende oriëntaties op elementaire bijbelse basismotieven uit de wereld van het Oude Testament en het Nieuwe Testament.

In hoofdstuk acht vind je een praktijkgerichte uitwerking van een leeromgeving rond verhalen, die exemplarisch is voor Verwonderen & Ontdekken.

In het afsluitende hoofdstuk negen wordt ingegaan op

muziekpedagogische aspecten ten aanzien van het zingen van geloofsliederen in de basisschool.


H1  Kijk op godsdienstonderwijs.jpg

Hoofdstuk 1 - Kijk op godsdienstonderwijs

Wanneer je de basisschool binnenstapt, kom je ogen en oren te kort om alle nieuwe ervaringen te verwerken. Je loopt als beginnende leerkracht tegen allerlei kleine en grote vragen op. Natuurlijk wil je het goed doen voor de klas, maar ja, hoe doe je dat? Van de school, de juffen en de meesters weet je aanvankelijk nog helemaal niets.

Meer lezen »

H2 Met het oog op kinderen.jpg

Hoofdstuk 2 - Met het oog op kinderen

In de basisschool gaat het in de eerste plaats om kinderen en hun ontwikkeling. Alles wat er in de school wordt georganiseerd, dient daartoe bij te dragen. Deze stelling gaat op voor alle vak- en vormingsgebieden. Dus ook voor het godsdienstonderwijs.

Meer lezen »

H3 Het principe van de wederkerige ontsluiting.jpg

Hoofdstuk 3 - Het principe van de wederkerige ontsluiting

Wat is goed godsdienstonderwijs? De ervaring leert dat de meningen over deze vraag uiteenlopen. Leg de vraag maar eens voor aan ervaren leerkrachten. Dan zal de een beginnen over de leerstofkeuze, de ander over een bepaalde aanpak. Een derde zal wijzen op de bagage die leerlingen al dan niet van huis uit met zich meebrengen.

Meer lezen »

H4 - Het model Elementariseren Openingspagina.jpg

Hoofdstuk 4 - Het model elementariseren

De term ‘Elementariseren’is bekend geworden door het werk van de onderwijswetenschapper en lerarenopleider Wolfgang Klafki. Hij hechtte grote waarde aan de ‘vormende kwaliteit van het onderwijs’.

Meer lezen »

H5 Theologische gesprekken met kinderen.jpg

Hoofdstuk 5 - Theologische gesprekken met kinderen

Kinderen ervaren de wereld en het gedrag van mensen vaak als een wonderlijk
geheim, dat hen voortdurend aanzet tot het stellen van vragen. Vragen waarmee ze ook jou als leraar soms plotseling kunnen overvallen. Zelfs in verlegenheid kunnen brengen. Bijvoorbeeld met vragen als: Hoe zijn bloemen gemaakt? Waarom doen mensen zo naar?

Meer lezen »

H6 Bijbelse basismotieven OT.jpg

Hoofdstuk 6 - Bijbelse basismotieven Oude Testament

Dit hoofdstuk geeft een oriëntatie op de boeken van het Oude Testament. Je staat er waarschijnlijk niet bij stil, maar het gaat hier om geschriften, waarvan sommige hun oorsprong vinden in een wereld van meer dan 3000 jaar geleden. In het Oude Testament kom je teksten tegen die voor lezers anno nu dan ook moeilijk toegankelijk zijn.

Meer lezen »

H7 Bijbelse basismotieven NT.jpg

Hoofdstuk 7 - Bijbelse Basismotieven Nieuwe Testament

Net zoals dat voor andere vak- en vormingsgebieden geldt, moet je ook voor het geven van godsdienstonderwijs over een zekere inhoudsdeskundigheid beschikken. Kennis en inzicht ten aanzien van bijbelse basismotieven is niet alleen gewenst maar ook noodzakelijk. Daar zul je in de vorige hoofdstukken al achter zijn gekomen.

Meer lezen »

H8  Verhalen als leeromgeving.jpg

Hoofdstuk 8 - Verhalen als leeromgeving

De vertelling van het verhaal wordt wel omschreven als ‘het kloppend hart van het godsdienstonderwijs’. In dit hoofdstuk komen verhalen aan de orde. En ook de didactische setting van de leeromgeving die kan bijdragen tot de ontsluiting van de betekenis van verhalen.

Meer lezen »

H9 Zingen met kinderen.jpg

Hoofdstuk 9 - Zingen met kinderen

Kinderen groeien op met een veelheid aan muziek. Die horen zij op de tv, de radio, de cd-speler, de computer, op straat, op school, in de kerk en waar eigenlijk niet? Muziek doet iets met kinderen. Zij genieten bijvoorbeeld als ze bekende liederen mee kunnen zingen. Ze praten graag over hun idolen.

Meer lezen »