homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

2.1 Basisprincipes

...

Basisprincipes

Onderwijzen is niet alleen een kunst, maar net zo goed een deskundigheid die je via praktische oefening en studie kunt verwerven. Bij de Studielandschap - Werkvormen - 2. 0 Actief ...studie draait het om inzicht in de betekenis van belangrijke theorieën, modellen en basisprincipes. Onder methodisch-didactische basisprincipes verstaat men een reeks van vuistregels waarmee leerkrachten voortdurend rekening moeten houden. Zij bieden zinvolle aanwijzingen voor het handelen in de alledaagse praktijk. De meeste basisprincipes zijn het resultaat van eeuwenlange onderwijservaring. Ze zijn in de praktijk gegroeid en later van een wetenschappelijke fundering voorzien (J. Tielemans, 1993). Tot de zes basisprincipes behoren:

(1) aanschouwelijkheid, (2) actief leren, (3) belangstelling, (4) individualisatie en differentiatie, (5) integratie en (6) geleidelijkheid. Voor een toelichting op deze principes volstaan we met een verwijzing naar de didactische handboeken.

Wanneer je de werking van de basisprincipes in de concrete praktijk leert kennen, ontdek je dat het hier gaat om essentiële voorwaarden om het leren van de leerlingen te bevorderen. Bij het bepalen van leerinhouden, doelstellingen en leeractiviteiten kun je de genoemde basisprincipes dan ook niet buiten beschouwing laten. Deze principes zijn tevens van groot belang bij de keuze en de uitwerking van werkvormen. In deze paragraaf valt de focus op het leren van de leerling.

 

 

Pagina 1 van 3

Lees verder >>>