homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
ga naar de inhoudsopgave
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

6. Onderzoeksopdracht

...
  • ‘Welke werkvormen leveren bij de leerlingen in de basisschool naar jouw idee de meest intensieve vormen van actief leren op?’

Logo Verwonderen & Ontdekken.jpgDeze vraag werd voorgelegd aan Pabostudenten. Zij kozen uit een niet geordende lijst van dertig werkvormen tien werkvormen uit die hen het meest aanspraken. Aansluitend volgde een onderzoeksopdracht, die zich eveneens leent voor de afronding van van dit studietraject.

De opdracht is drieledig en luidt als volgt:  

Stap 1: Interactieanalyse

Probeer je te verplaatsen in de beschreven werkvormen en analyseer per werkvorm de vermoedelijke aard en inhoud van de interacties die naar jouw idee zullen optreden.

 

Stap 2: Focusanalyse

Zet vervolgens de bril op van het model Elementariseren en probeer de meest specifieke focus van de tien in de volgende paragraaf beschreven werkvorm te achterhalen. Is die gericht op de ontsluiting van elementaire Ervaringen, Toegangen, Structuur & context, of op Levensbetekenissen?

Een opmerking: je zult ontdekken dat werkvormen tegelijkertijd meer dan een focus kunnen hebben en daarom niet altijd onder een enkele noemer zijn te plaatsen. Er zijn verschillende combinaties mogelijk. Dat neemt niet weg dat het godsdienstpedagogische / -didactische zwaartepunt van veel werkvormen bij een van de vier mogelijkheden ligt.

 

Stap 3: Probeer de tien werkvormen uit paragraaf 7 nader te typeren

 

Werkvorm 1                     Focust op hoofdtype(n):

Werkvorm 2                     Focust op hoofdtype(n):

Werkvorm (enzovoort)    Focust op hoofdtype(n):

 

 

 

Pagina 1 van 1 

Naar de volgende paragraaf >>>