homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Powerpoints bij V&O

...

PowerPoints maken deel uit van de gereedschapskist van Verwonderen & Ontdekken. Zij zijn bedoeld als ondersteunende media bij de behandeling van de hoofdstukken. Hieronder vind je alvast een eerste serie van zeven PowerPoints. Opleiders, catecheten en anderen die V&O voor onderwijssituaties gebruiken, ontvangen op aanvraag een inhoudelijke toelichting. Voor een eerste oriëntatie op de inhouden verwijzen we naar de kadertekst op deze pagina. Nog een technische opmerking: de PowerPoint-animaties zijn gemaakt op XP!

 

 

 


 

 

KG Learning object Jezusvoorstellingen in Ravenna ...

 

Download KG Learning object ‘Jezusvoorstellingen in Ravenna’ (PPSX - 16.1 MB).

  


 

 

KG Presentatie  De Jezus van Raerd.jpg

 

Download KG Presentatie 'De Jezus van Raerd' (PPSX - 26.1 MB).

 


 

 

PPT 1.jpg

Hoofdstuk 3. Het principe van de wederkerige ontsluiting. V&O blz. 93 – 96. 

Download ‘Introductie Gabriël Metsu’ (5.60 MB).

 

 


 

 

PPT 2.jpg

Hoofdstuk 4. Het model Elementariseren. V&O blz. 111 – 121.

Download ‘Elementaire onderwijsvoorbereiding’ (3.42 MB).

 

 


 

 

PPT 3.jpgHoofdstuk 4. Het model Elementariseren. V&O blz. 121 – 128.

Download ‘Elementariseren in de praktijk’ / Toepassing Oberthür (3.3 MB).

 

 


 

 

PPT 4.jpg

Hoofdstuk 6. Bijbelse basismotieven OT. V&O blz. 180.

Download ‘De wereld van Abraham’ (5.26 MB).

 

 


 

 

PPT 5.jpg

Hoofdstuk 6. Bijbelse basismotieven OT. V&O blz. 172 - 173.

Download ‘De ontstaansgeschiedenis van de boeken’ (3.22 MB).

 

 


 

 

PPT 6.jpg

Hoofdstuk 7. Bijbelse basismotieven NT. V&O blz. 207 - 209.

Download ‘Inleiding op de vier Evangeliën’ (2.61 MB).

 

 


 

 

PPT 7.jpg

Hoofdstuk 8. Verhalen als leeromgeving. V&O blz. 235 - 241.

Download ‘Vertelmotieven Jozefcyclus / Basismotief’ (1.77 MB).

 

 


 

 

Powerpoints 3 - 10

1) Het schilderij ‘Het zieke kind’ van Gabriël Metsu wordt gebruikt om de wederkerige relatie tussen de bijbelse motieven en bestaanservaringen aan de orde te stellen. In V&O vind je een uitvoerige toelichting. Zie V&O blz. 93 en verder.

2) In ‘Elementaire onderwijsvoorbereiding’ wordt een beknopte toelichting gegeven op de spotlights van het model Elementariseren. Zie V&O blz. 113 en verder.

3) ‘Elementariseren in de praktijk’ bevat een schematisch weergegeven lessenreeks over profeten. De auteur Rainer Oberthür ontwikkelde samen met een directeur van een basisschool in Aken fascinerende godsdienstlessen.

4) De godsdienstige traditie van Joden, Christenen en Islamieten gaat terug op Abraham. In deze presentatie gaan we pakweg 4000 jaar terug in de tijd. Je maakt kennis met de haast vergeten wereld waar onze cultuur in wortelt.

5) Met dank aan de uitgeverij Calwer vind je hier een verhelderen schema met perioden waarin de TeNaCh tot ontwikkeling kwam. Zie ook: V&O blz. 172 - 173.

6) De ‘Inleiding op de vier Evangeliën’ is eveneens met toestemming van de uitgeverij Calwer vervaardigd. De ingewikkelde ontstaansgeschiedenis van het NT is in deze PowerPoint op een elementaire wijze gevisualiseerd. Zie ook: V&O blz. 207 – 209.

7) Volgens de verhalenexpert Aidan Chambers (‘Vertel eens’, Querido, 1995 / ‘De leesomgeving’, Querido, 1995) zijn verhalen als het ware een kijkraam om de ontdekking van nieuwe werelden mogelijk te maken. Een citaat: ‘Stories are explorations of life, the way it is or could be.’ Als het om personages gaat, maakt E.M Forster ( ‘Tale of the Novel’ 1927) een onderscheid tussen ‘Flat Characters’ en ‘Round Characters’. In het eerste geval gaat het om typen die in hun doen en laten clichématig overkomen en geen ontwikkeling doormaken. Dat geldt niet voor ‘Round Characters’, zoals Jozef. Kort samengevat: deze personages zijn complexe en onvoorspelbare persoonlijkheden, die in hun denken en doen een verrassende dynamiek vertonen. Aan het eind van het verhaal zijn zij niet meer degenen die zij aan het begin waren. ‘Round Characters’ maken een authentieke ontwikkeling door. Zij geven de leerlingen te denken. In de Jozefcyclus ontwikkelt de hoofdpersoon zich van ‘een min’ tot ‘een plus.‘ Zie V&O blz. 235 en verder.

 

Powerpoints 1-2

1) In het eerste item komen twee verschillende visies op Jezus aan de orde. Daarbij is gebruik gemaakt van beeldmateriaal uit Ravenna.

In de aanloop wordt compacte informatie gegeven vanuit de kerkhistorische context. De beide uiteenlopende visies op Jezus (Ariaans en Byzantijns) zijn in zekere zin naast elkaar terug te vinden in de Evangeliën van Marcus en Johannes. Zie Verwonderen & Ontdekken - hoofdstuk 7 / Bijbelse basismotieven NT. Blz. 217: het evangelie van Marcus en verder en tevens blz. 219: het evangelie van Johannes en verder.

Aanbevolen literatuur: Jan van Laarhoven, De beeldtaal van de christelijke kunst. Boom / Sun, Amsterdam 2008.

 

2) Onlangs werd bij de restauratie van de Laurentiuskerk in Raerd (Friesland) dankzij een metaaldetector een bronzen ornament gevonden van nog geen drie centimeter. Daarop bleek een van de aller-oudste Jezusvoorstellingen van Nederland te staan. Deze unieke vondst was de aanleiding om een verkennende PowerPoint te maken. We gaan in de meeromvattende verkenning terug naar de vroege middeleeuwen om de voorstelling van ‘de Jezus van Raerd’ te kunnen plaatsen en de betekenis te kunnen achterhalen. En passant komen we terecht bij Angelsaksische missionarissen Willibrord, Bonifatius en de minder bekende Friese missionaris Liudger, die in het jaar 805 de eerste bisschop uit de Lage Landen werd. Bij zijn optreden verkondigde hij - net zoals zijn voorgangers - het evangelie van Jezus Christus de Salvator (Verlosser). Zie ook de Column van maart 2010 op deze site.

Achtergrondinformatie: Handboek van de geschiedenis van het christendom (A. J. Jelsma). Voorhoeve, Den Haag 1979.

Vakliteratuur: Arnold Angenendt, Liudger. Missionar - Abt – Bischof im frühen Mittelalter. Aschendorf, Münster 2005.