homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Toppers op internet

...

Wat zijn voor het domein godsdienstonderwijs / levensbeschouwing de toppers op het Internet? Daarover lopen de meningen sterk uiteen. De redactie van de vakdidactiek Verwonderen & Ontdekken is van mening dat ‘de toppers’ in ieder geval voor (aankomende) leraren en lerarenopleiders inspiratie moeten bevatten voor de concrete onderwijspraktijk. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan websites met specifieke achtergrondinformatie, of aan websites met interessante downloads. Maar ook aan websites waar een bepaald onderwerp op een bijzonder informatieve wijze wordt uitgewerkt. Heb je iets moois op Internet ontdekt? Stuur ons dan een bericht. Hieronder vind je vijftien links naar sites die hoog scoren bij lerarenopleiders aan de Pabo. Het zal je opvallen dat het merendeel verwijst naar sites in het Duitse - , en Engelse taalgebied. Dat is geen wonder omdat het godsdienstonderwijs in Engeland en Duitsland een echt vak is, net zoals geschiedenis en aardrijkskunde.

 


 

 

Site 1.jpg

PBS leeromgeving met vijf rubrieken over het NT

 


Site 15.jpgEen overzicht van 33 PBS videofragmenten

 


Site 2.jpg

De veelomvattende Belgische Thomas-site

 


Site 3.jpg

Toelichtingen bij 'het Boek der boeken'

 


Site 4.jpg

Judaism 101 geeft inzicht in de Joodse religie

 


Site 5.jpg

De Talmud-site biedt nog meer inhoudelijke informatie

 


Site 6.jpg

De BBC informeert over diverse religies

 

Zie ook de BBC-kalender met religieuze feesten

 

 


 

Site 7.jpg

Info over actuele thema's in Engeland

 


Site 8.jpg

Beeldmaterialen en beelddidactiek uit Leipzig

 


Site 9.jpg

Meer beeldmaterialen, geordend naar Bijbelboeken

 


Site 10.jpg

Bible Map: een eigentijdse tool voor het godsdienstonderwijs


Site 11.jpg

Student Gal Forenberg heeft zijn land op een prachtige manier in beeld gebracht

 


Site 12.jpg

Deze site biedt niet alleen geografische gegevens, maar nog veel meer. Zie de index

 


Site 13.jpg

Dr. Helmut Hanisch deed een interessant onderzoek naar godsvoorstellingen

  


Site 14.jpg

Deze site geeft een beeld van ontwikkelingen in de Duitse godsdienstpedagogiek

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Bijbel & Koran

 

Illustratie Kadertekst Bijbel & Koran - Verrijkingsstof ...

De site bijbelenkoran.nl is een boeiend initiatief van de interkerkelijke omroep IKON en Radio Nederland Wereldomroep. De twee omroepen willen de dialoog tussen moslims en christenen bevorderen. De bloemlezing van achttien verhalen uit de Koran en de Bijbel levert verrassingen op: figuren als Jezus/Isa, Noach/Noeh, Maria/Marjam komen in beide boeken voor. De verhalende teksten zijn geselecteerd vanwege de bekendheid van de personages en de herkenbare verhaallijn. De verhalen zijn letterlijk naast elkaar geplaatst. Zo komen overeenkomsten en verschillen helder naar voren. Zie bijvoorbeeld het bekende verhaal van Jozef/Joesoef, dat ook in Verwonderen & Ontdekken (hoofdstuk 8, blz. 237 en verder) ter sprake komt. Personages zoals Maria/Marjam en Jezus/'Isa zijn eveneens direct voor iedereen herkenbaar.
Volgens de samenstellers zijn de achttien verhalen als beginpunt van dialoog of studie bedoeld, niet als eindpunt. Inderdaad ontbreekt de exegese en de historische context, die de betekenis van de verhalen zouden kunnen verhelderen. Daartoe achten de samenstellers zich niet competent. Hun bloemlezing voorziet slechts in een simpele inleiding, die zo objectief mogelijk de verhaallijn met de overeenkomsten en verschillen aangeeft. Alleen die verwijzingen naar exegese en traditie zijn opgenomen die voor de begrijpelijkheid van de teksten onontbeerlijk zijn. De samenstellers hebben naar eigen zeggen de mogelijkheid tot een pluriforme uitleg van de teksten zo wijd mogelijk open willen houden. Daar kan men kritische kanttekeningen bij plaatsen. Anderzijds bewijzen Marlies ter Borg en Karima Bisschop (aankomende) leraren, die zich verder willen verdiepen in de relatie tussen de Bijbel en Koran een grote dienst met hun oriëntaties op de achttien verhalen.

 

Bronnen: het ANP en de website Bijbel & Koran