homecontactkennisbankinloggensitemapzoeken  
vorige pagina pagina afdrukken
nzv uitgevers

Bronnen op het internet

...

Het Internet bevat oneindig veel interessante informatiebronnen van uiteenlopende aard. In deze rubriek hanteren we 12 categorieën om een ordening aan te brengen. Zoals je zult zien, beperken we ons niet tot Nederlandstalige verwijzingen. De onderstaande verzameling links is nog niet volledig. Op korte termijn zullen verschillende aanvullingen volgen. In de rechterkolom zullen een aantal links tevens van een toelichting worden voorzien. Heb je zelf een interessante site ontdekt? Aarzel niet om de gegevens door te sturen naar de kernredactie V&O.

 


Boeken: Bijbel / Koran

Beeldbanken

Digitale bronnen / naslagwerken

Diversen

Geografische oriëntaties

Godsdienstpedagogische sites

Kunst

Musea

Methoden – godsdienst / levensbeschouwing 

(Protestants / Katholiek)

Interreligieuze verhalen

Personen

 

Virtual tours / 360 graden

Wereldreligies

 

 


 

Disclaimer

De hyperlinks in deze rubriek leiden naar websites buiten het domein van deze website. Zij zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website Verwonderen & Ontdekken. Hoewel de kernredactie selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en de kwaliteit. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud en kwaliteit van externe websites wordt door de kernredactie afgewezen.

 

TIP DIGIBORD

Bar Mitswa.JPG

 

De links in deze rubriek leveren in een aantal gevallen ook interessante video’s op. Soms zijn die in de basisschool niet zo goed te gebruiken. Bijvoorbeeld omdat de leerlingen de Engelse of Duitse taal eenvoudigweg niet verstaan. Of omdat de betreffende video gewoon veel te lang is. Wanneer je op het Digibord alleen maar enkele ‘gouden plaatjes’ uit een video wilt gebruiken, doet zich de volgende mogelijkheid voor.

 

Lezing van de Thora.JPG

 

Stappen

 (1) Je opent een PowerPoint en maakt eerst een aantal (blanco) dia’s. (2) Vervolgens start je de betreffende video. Die zet je met de toets F11 op beeldvullend formaat. (3) Op het moment dat je een ideaal plaatje wilt vastleggen, ze je de video op pauze. (4) Dan druk je tegelijkertijd de toetsen Ctrl + PrtSc in. (5) Daarna ga je naar een blanco PPT-dia en plak je met de rechter muisknop de vastgelegde afbeelding op de dia. (6) Wanneer je het beeld van de dia naar 30% verkleint, kun je de afbeelding in de regel aan de vier hoeken op het juiste formaat op de dia trekken. Deze procedure kun je - al naar gelang van het aantal gewenste plaatjes – enkele malen herhalen. (7) Let op: afsluitend sla je de PowerPoint niet op als PPT, maar je kiest in plaats daarvan voor de optie JPG. Het gevolg is dat je de afbeeldingen uit de video keurig netjes als foto’s in een mapje terugvindt. (8) De zo gecreëerde JPEG’s kun je tenslotte in een nieuwe PowerPoint plaatsen, of toevoegen aan bestaande dia’s. En op het juiste moment tijdens de les op het Digibord vertonen.

 

Voorzanger.jpg

 

Resultaten

De drie bovenstaande plaatjes uit de wereld van de Joodse Synagoge zijn op de zojuist beschreven manier uit de mooie Duitstalige video Religionen der Welt van de WDR geplukt. Het zijn maar enkele voorbeelden. De praktijk wijst uit dat het zeer de moeite waard kan zijn om de stapsgewijze handelswijze op educatieve video’s toe te passen. Je kunt het beeldmateriaal via het Digibord in ieder geval ‘op maat’ inbrengen. Probeer het maar eens. Veel succes gewenst!

Doopwater.jpg

Beker bisschop Liudger.jpg

Maria - Essen 980.jpg

De Salaat.jpg

Moskee.jpg

Leren... 1.JPG

Leren... 2.JPG

Leren... 3.JPG

Leren... 4.JPG

Leren... 5.JPG

Leren... 6.JPG